Informacija apie bendruomenės veiklą 2015-03-29

Svėdasų bendruomenės veiklos ataskaita už 2014-11-31 -  2015-03-29 laikotarpį.

 

Šiuo metu Svėdasų bendruomenėje yra 91 narys. 51 narys susimokėjo nario mokestį už einamuosius metus (2015 m). Pagal nario mokesčio nuostatus (2014-11-16) balsavimo teisę turi 51 bendruomenės narys.

Visuotinis susirinkimas vyko 2014-11-16. Ataskaitiniu laikotarpiu surengti  4 Svėdasų bendruomenės tarybos posėdžiai.

Atlikti darbai

Artėjant Kalėdoms, parašytas prašymas Raudonąjam kryžiui dėl pagalbos vienišiems žmonėms. Gavome maisto davinį. Bitininkė Dalia Rimkienė davė medaus. Kartu su seniūnija, lankėme vienišus žmones, pasveikinome su šventėmis.

Suorganizavome Kalėdų eglutės atidarymo šventę. Skyrėme 300 Lt.

Ėmėmės iniciatyvos organizuojant vasario 16-osios šventę. Šventę organizavome kartu su Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija ir AKC Svėdasų skyriumi. Pakvietėme savanorius, kurie pademonstravo karo techniką,  koncertavo Leliūnų skyriaus atlikėjai, sumokėjome koncerto išlaidas, virėme košę. Renginį parėmė Lietuvos liberalų sąjūdis.

Rėmėme kovo 11-osios renginį, kurį organizavo AKC Svėdasų skyrius. Padėkojome concerto dalyviams ir įteikėme jiems pyragą.

Parašėme prašymą dėl autobusų stotelės perkėlimo į miestelio centrą. Prašymas buvo svarstytas Anykščių r. savivaldybėje, perduotas Utenos keliams. Šiuo metu prašymas gražintas Anykščių r. savivaldybei ir greitu laiku turėsime susitikti su saugaus eismo komisijos atstovais aptarti autobusų stotelės įrengimo galimybes miestelio centre.

Suformulavome 14 klausimų apie Svėdasų miestelį ir pateikėme būsimąjam merui Kęstučiui Tubiui.

Suorganizavome susitikimą su Anykščių VVG vadovu Juriju Nikitinu. Jis mums papasakojo apie VVG strategijos kryptis 2015-2020 m., kaimo vietovių plėtros kryptis.   

Gautas finansavimas projektams:

1.Patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams 24 tūkst Eur.

2.Projektas socialinės apsaugos ir darbo ministerijai „Bendravime mūsų stiprybė“. Gauta 2896 Eur. Veiklos: Aplinkinių bendruomenių sambūris, orientacinės varžybos, rudenėlio šventė, kalėdinės eglutės įžiebimo ceremonija, mokymai „IT naudojimas bendravimui ir bendradarbiavimui“,“ Projektų paieška ir rašymas“, „Vėlimo mokymai“.

Pateikti projektai:

1.Kultūros ministerijai „Medis gydūnas“, kurio metu planuojama suorganizuoti skulptorių plenerą ir 5 suoliukus su skulptūromis.

2.Anykščių r. sav. Atverkime duris skaitmeninėms technologijoms“. 

Planuojama teikti projektą Žemės ūkio ministerijai dėl maudyklos prie Alaušo priežiūros ir tvarkymo darbų. Projekto tikslas – sutvarkyti viešąją erdvę Svėdasų miestelyje, ją pritaikant kaimo gyventojų poreikiams, sudarant sąlygas miestelyje vystytis sveikatingumo turizmui, šeimų poilsiui, vaikų ir jaunimo užimtumui ir sveikatos gerinimui, išsaugant ir atnaujinant  kraštovaizdžio komponentus kaimo kultūros tradicijų vystymui. Projekto vykdymo metu suorganizuotume 2 talkas teritorijos tvarkymui. Uždaviniai:

Įrengti maudyklą ir erdvę aktyvaus poilsio, edukaciniams ir kultūriniams renginiams.

Skatinti bendruomenę savanoriškai rūpintis kaimo viešosiomis erdvėmis.

Padidinti regiono patrauklumą gyventojams ir turistams. 

Bendruomenės pirmininkė Asta Fjellbirkeland 

 

Svėdasų bendruomenės finansinė ataskaita už 2014-01-31 -  2014-12-31 laikotarpį.

2014 m. sausio 1 d. DNB banke ir Anykščių kredito unijoje bendruomenės lėšų  - 228,28Lt. Kasoje –702,90 Lt.

Per 2014 metus gauta lėšų 7438,83 Lt:

1000 Lt ( UAB „Salda“)

1000 Lt (Anykščių kredito unija)

1200 Lt (UAB „Kerokšlis)

630 Lt (Anykščių rajono savivaldybė projektui - „Atrask ir pažink Svėdasus“)

1218 Lt (stojamasis ir nario mokestis)

84 Lt (startinis  varžybų mokestis)

52,15 Lt (Rudens pabaigtuvių šventėje „Derliaus kraitė“ už parduotus saldumynus)

 2254,68 Lt   (2% pagal Labdaros ir paramos įstatymą)

Per 2014 metus išleista lėšų -  3011,32 Lt:

673,49 Lt (projektui  „Atrask ir pažink Svėdasus“ įgyvendinti)

750,00 Lt (Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios renginiams)

174,00 Lt (Registrų centrui už įstatų įregistravimą, tarybos narių įregistravimą)

327,90 Lt (notarei už įstatus)

101,64 Lt (tinklapio talpinimo paslauga)

174,60 L  (įranga vaikščiotojų klubui )

107,03 Lt  (reprezentacinės išlaidos)

402,92 Lt (kanceliarinėms prekėms)

299,74 Lt (eglutės įžiebimo šventei)

2014 m. gruodžio 31 d. bankuose likutis – 5358,69 Lt (1551,99 Eur)

Buhalterė Jolita BudreikienėSvėdasų bendruomenės revizijos komisijos ataskaita už 2014-01-31 -  2014-12-31 laikotarpį.

Asociacijos “Svėdasų bendruomenė” revizijos komisija, susidedanti iš Rūtos Kastečkienės, Arvydo Kiliaus ir Egidijaus Matiuko patikrino asociacijos finansinę veiklą 2014-as metais ir nustatė, kad finansinė veikla vykdoma nepažeidžiant asociacijų, buhalterinės veiklos ir kt. įstatymų ir atitinka pateiktai dokumentacijai.

Finansinė būklė atitinka gautoms pajamoms ir išlaidoms, finansiniai ištekliai naudojami pagal paskirtį, finansinėje veikloje pažeidimų nenustatyta.

Finansinei ataskaitai pritariame.

Revizijos komisija:

Egidijus Matiukas

Rūta Kastečkienė

Arvydas Kilius

© 2014 Svedasai.lt