Svėdasų miestelio biblioteka

Svėdasų biblioteka
J.Tumo - Vaižganto 16
Tel. 8-381 43200
el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. "> Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas
II - V  9.00 -18.00
VI      9.00 -16.45 


Darbuotojos:
Inga Kilienė
Dalia Paulavičienė

Retokai susimąstome apie tai, kokias asociacijas kelia žodis "biblioteka", koks vaizdinys iškyla prieš akis. Dažniausiai tai ankšta patalpa, prigrūsta lentynų, kurios perkrautos knygomis. Jeigu paklaustume, su kokia spalva susijusi biblioteka, dažnas atsakytų, kad pilka spalva ir niūria rimtimi. Net bibliotekinnikas šioje monotoniškoje aplinkoje iškyla kaip nespalvingas, neišraiškingas individas.

Apmąstant biblioteką šiandiena, pravartu įvertinti praeitį, rasti ir išsiaiškinti klaidas, numatyti tolesnius raidos kelius. Ilgo pokario laikotarpio negalima visiškai nubraukti. Nelengvomis sąlygomis buvo nemažai pasiekta, įdėta daug jėgų. Žinoma, yra ir bėdų: vaikantis kiekybės be saiko didintas skaitytojų skaičus, kiti rodikliai. Kuriant nepriklausomą Lietuvą reikėjo įveikti deformacijas, sudaryti tokias sąlygas bibliotekininkystei plėtoti, kad jos atitiktų Respublikos poreikius.

Bibliotekos veikla, knyga ir skaitymas ekonominiu aspektu nematuojami. Tai dvasinio peno sritis, vertybė, kurios buvimas reiškiasi įvairiais pavidalais.

Svėdasų bibliotekos veikla iki 1940 m.

1937 m. rudenį buvo įsteigta Svėdasų parapijinė J. Tumo - Vaižganto biblioteka. Bibliotekos vedėja pradėjo dirbti Ona Juodelytė - Maculevičienė.

Biblioteka buvo įsikūrusi šalia autobusų stoties (dabar tas namas apgyvendintas). Buvo vienas didelis kambarys, nepritaikytas bibliotekai. Inventorius - vos dvi spintos knygoms sukrauti ir vienas stalas.

Pradžioje buvo apie 500 knygų. Jų skaičiaus augimu ir apskritai bibliotekos augimu rūpinosi kunigas Juozas Ražanskas. Jis pats daug savų knygų atidavė, daugiausia - grožinės literatūros.

Skaitytojų buvo nedaug, apie 200 žmonių. Dauguma - mokytojai, mokiniai.

Biblioteka dirbo 16 - 20 val. Vakarais lankytojai ateidavo pažaisti šaškėmis, šachmatais.

Atlyginimą bibliotekininkei mokėjo kunigas (15 - 25 Lt).

O. Juodelytė - Maculevičienė dirbo iki 1940 m. liepos mėnesio.

Bibliotekos veikla 1940 - 1960 metais

1940 m. liepą pradėjo dirbti Stelmokas, tačiau po kelių mėnesių iš jo darbą perėmė Boguslavas Matulevičius kartu su Svėdasų progimnazijos direktoriumi.

1941 m. gruodžio pradžioje dirbti pradėjo Emilija Narkūnaitė - Šalkuvienė. Biblioteka buvo toje pačioje vietoje. Kadangi liko tik viena spinta (kita kažkur dingo), daug knygų gulėjo ant grindų. Lentynų niekas nedavė, bibliotekininkei pačiai reikėjo uždirbti pinigus. Ji su saviveiklininkais ruošdavo vaidinimus, pasirodydavo vidurinėje mokykloje. Ypač didelį pasisekimą turėjo "Jaunikis iš Kauno". Vakarų viešai skelbti neleido, viskas buvo daroma paslapčia. Uždirbtus pinigus riekėjo skirti "savitarpinei pagalbai", o bibliotekos naudai likdavo tik trečdalis. Už uždirbtus pinigus buvo pasamdytas Juozas Gajauskas, kuris padirbo 3 lentynas. Vėliau iš Kupiškio gautas rašomasis stalas.

Okupacijos metais bibliotekomis niekas nesirūpino. Patalpos buvo šaltos, apšsviestos žibaline lempa, tačiau žibalo ne visuomet būdavo.

Biblioteka priklausė švietimo skyriui, kuris ir mokįjo atlyginimą.

1942 m. vasarą biblioteka buvo perkelta į to paties namo kitus du kambarius.

Su knygų gavimu būdavo daug vargo. Leidykla atsiųsdavo į Rokiškį knygas be viršelių. Mašinų nebūdavo, į Rokiškį reikėjo važiuoti arkliais, o ir nuvažiavus knygas reikdavo nunešti į knygrišyklą ir po kiek laiko vėl važiuoti pasiimti. Knygų autorius ir pavadinimus juodu tušu užrašinėdavo pati bibliotekininkė. Ant nugarėlių buvo rašomos skiriamosios raidės:

A - plonos, vaikiškos knygos

B - normalaus dydžio, grožinės

C - didesnės, mokslinės

D - didelio formato, daugiausia apie žemės ūkį

Skaitytojų buvo apie 400. Bibliotekoje vestas piniginis žurnalas ir iš kiekvieno skaitytojo imta 3 markės užstato. Taip pat buvo abėcėlinis katalogas, į kurį ranka reikėdavo surašyti visi duomenys apie knygą.

Darbo laikas nuo 13 iki 20 val.

E. Šalkuvienė dirbo iki 1944 m. spalio mėn.

1944 m. gruodžio mėn. pradėjo dirbti Steponas Češūnas.

Biblioteka persikėlė į dabartinį mokyklos bendrabutį. Labai trūko lentynų, pora sukalė pats vedėjas. Reikėjo atrinkti pasenusias knygas, jos buvo išvežtos į Rokiškį.

S. Češūnas buvo susitvarkęs ir galėjo dirbti, tačiau susirgo. biblioteka pora mėnesių nedirbo. Nors vedėjas tikėjosi, kad pagis, tačiau 1945 gegužės 6 d. jis mirė.

1945 - 1952 metais dirbo Vladas Žvirblis, Stasys Žemaitis, Albinas Žemaitis, Mykolas Baronas.

1952 m. pradėjo dirbti Elena Baltuškienė. Inventorius - 3 lentynos, stalas ir du kataloginiai stalčiai. Visame Svėdasų valsčiuje buvo viena biblioteka ir vadinosi "Svėdasų valsčiaus viešoji biblioteka".

Knygų - maždaug 3000, skaitytojų gal tik 300. Darbo valandos 10 - 18 val.

1954 metais biblioteka iškelta iš namo, o jame įkurtas mokyklos internatas (dabar čia - neveikiantis mokylos bendrabutis). Knygos sukrautos į sandėlį, biblioteka nedirbo apie pusę metų. Tada buvo paskirti du kambariai prie dabartinių kultūros namų dviejų aukštų name. Tačiau 1956 m. namas užsidegė, jš padegė antrajame aukšte gyvenę žmonės. E. Baltuškienė gelbėjo knygas, kiek galėjo, ir parsinešė namo. Bibliotekai vietos nebuvo visus metus.

1957 m. biblioteka persikėlė į dviejų aukštų medinį namą prie Vaižganto paminklo. Knygos naujai inventorizuotos, padarytos naujos lentynos, vėliau atsirado stalų, kėdžių, daugiau lentynų.

Padaugėjo skaitytojų net iki 700, o knygų išduota apie 9000 egzempliorių.

Buvo 6 kilnojamosios bibliotekėlės: Moliakalnyje (20 skaitytojų), Bajoruose (15), dar viena Bajoruose (18), Svėdasų ligoninėje (30), Pauriškių kolūkio kontoroje (25) ir Pauriškių mokykloje (20). Aktyviausi skaitytojai: Ardavičius Antanas, Braknienė Emilija, Musteikienė, Kepalas Juozas, Telšinskienė Genė, Gudonis Juozas.

E. Baltuškienė sudarinėdavo individualius ir grupinius skaitymo planelius. Per metus įvykdavo 4 masiniai renginiai suaugusiems ir vaikams. Ypač didelį pasisekimą turėjo teminis vakaras "Alkoholizmo žala". Žmonių buvo pilna salė, jie aktyviai diskutavo.

Bibliotekininkei daug padėdavo mokytojai: Elena Vilytė, Jonas Beleckas, Veronika Masiulienė.

1966 m. E. Baltuškienė išėjo į pensiją.

1966 gruodžio 17 d. ją pakeitė specialistė Aleškevičiūtė Aldona, dirbusi iki 1968 gegužės 15 d.

1968 m. gegužės 15 d. bibliotekoje prdėjo dirbti Elena Banienė - Bublienė.

Knygų fondas - 7680 egzempliorių, skaitė 700 skaitytojų.

Nuo 1968 lapkričio iki 1969 gegužės biblioteka nedirbo, nes vedėja buvo dekretinėse atostogose.

1969 m. pradžiai knygų fondas - 8251 egz., skaitytojų 716, jiems išduota 7517 egz.

1969 m. įvyko du masiniai renginiai.

1970 m. pradžiai bibliotekos knygų fondas - 8444 egz., skaitytojų - 720, išduota 8705 egz.

Įvyko renginiai: Ataskaitinė skaitytojų konferencija, literatūrinis muzikinis vakaras, muzikinė valandėlė - Bethovenui 200, popietė su vaikais, viktorina.

1970 m. aktyviausi bibliotekos skaitytojai: Maželis Vytautas, Pabarškienė Irena, Masiulienė Veronika, Tuskienė Birutė, Semėnienė Ona, Petronytė Marijona, Žygienė Marytė, Braknienė Emilija.

© 2014 Svedasai.lt