Naujienos

VEGA

Asociacija „Svėdasų bendruomenė" kartu su gimnazija dalyvauja Anykščių r. savivaldybės vykdomame projekte „Anykščių rajono savivaldybės mokyklų pažangos skatinamas diegiant vaiko emocinės gerovės aplinkos (VEGA) modelį". Projekto tikslas –  siekiant išvengti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų bei padidinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar vaikų iš socialiai jautrios aplinkos įtrauktį į švietimo sistemą, užtikrinti trūkstamą koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. 

Projekto vykdytojas – Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, VšĮ Šeimos idėjų centras, Anykščių  kultūros centras, Svėdasų bendruomenė, Troškūnų bendruomenė, Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcinis centras, Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija, Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Anykščių  Antano Vienuolio progimnazija. 

Plačiau apie projektą >>>

plakatas

© 2014 Svedasai.lt