Informuojame apie Svėdasų bendruomenės veiklą 2014-01-26

Informuojame apie Svėdasų bendruomenės veiklą

2014-01-26

 

Parsisiųsti

Atlikti darbai

Sudarytas informacijos apie bendruomenės veiklą viešinimo planas. Informacija apie bendruomenės veiklą skelbiama  tinklalapyje www.svedasubendruomene.lt, socialinių tinklų grupėje „Svėdasai-Vaižganto kraštas“, miestelio skelbimų lentose. Bendruomenės nariams tarybos posėdžio protokolai persiunčiami elektroniniu paštu, informacija persakoma telefonu.

Suorganizuotas susitikimas su miestelio gyventojais, komunalinio ūkio direktoriumi Šapoka, Svėdasų įgaliotiniu ir policijos viršininku. Atsakyta į gyventojų klausimus.

 

 Organizuojamas bendruomenės logotipo konkursas. Paskelbtas mėnesio nuotraukos konkursas. Pažadėti prizai, bet žmonių aktyvumas žemas. 

Tvarkoma bendruomenės narių duomenų bazė. Galima matyti, kas ir kuriais metais mokėjo nario mokestį, telefonai, elektroniniai paštai. Dar visų prašome peržiūrėti, ar duomenys teisingi, ar visą informaciją gaunate.

Gruodžio mėn. bendruomenės nariai bendradarbiavo rengiant adventinį renginį, paruošė adventinį stalą, parašė apie renginį spaudoje.

Šokame linijinius šokius.

Vis dar aktualus , patalpų skirtų mirusiesiems šarvoti klausimas. Yra surinkta parašai žmonių, kurie norėtų šarvoti mirusiuosius Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus patalpose. Paruoštas situacijos aprašymas ir raštas. Šis klausimas bus derinamas su Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus vedėja R.  Lapienienė, Anykščių kultūros centro vedėja D. Petrokaite,  Anykščių r. savivaldybės administracija.

Užpildyta paraiška  Kredito Unijoje vykdomai programai „Gera kurti kartu“. Finansavimas negautas.

Buvo apsvarstytas klausimas dėl pinigų aukojimo bendruomenei. Nuspręsta paviešinti Kredito Unijos banke esančios sąskaitos numerį.

Kalėdoms ruošėmės atsakingai. Stengėmės, kad miestelis atrodytų per šventes gražiai, suorganizavome eglutės atvežimą, žaislų gamybą, girliandų pirkimą. Parašėme prašymą Anykščių r. savivaldybės administracijos direktoriui dėl galimybės prijungti elektrine girliandas prie stulpų ir  kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ atliktų girliandų prijungimo ir montavimo darbus. Išnuomavome pakabinamas ant stulpų girliandas. Papuošėme Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus fojė. Sudarėme vienišų žmonių sąrašą ir juos aplankėme. Mažiesiems suorganizavome dovanėlių pirkimą, ,,pakvietėme“ Kalėdų Senelį.

Kad gražiai sutikome didžiąsias metų šventes, dėkojame šiems žmonėms ir jų šeimoms už paramą pinigais: Gedui Vaštakui, Irmai Kviklienei, Rūtai ir Ferdinandui  Kastečkams, Helgei Fjellbirkeland, Algimantui Puoliui, Arūnui ir Svetlanai Gavėnavičiams, Astai Korsakienei. 

     Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie renginių organizavimo: Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonui Vydui Juškėnui, Svėdasų seniūnijai, Svėdasų bendruomenei, kavinei ,,Pas Gedą", AKC Svėdasų skyriaus darbuotojams,  Anykščių r. Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijai, Svėdasų girininkijai, Svėdasų skautams, V. Dateniui, prekybos centrui  ,,Aibė", Anykščių komunaliniam ūkiui, UAB ,,Švenčių studija“, Raudonajam Kryžiui.  

 

Pagal panaudos sutartį išsinuomavome Svėdasų ambulatorijos buvusio vaikų skyriaus pastatą. Jau sudaryta būtinų atlikti remonto darbų sąmata ir šiuo metu ieškome finansavimo šaltinių. Laikinai  Svėdasų seniūnas bendruomenei leido naudotis buvusiomis seniūno kabineto patalpomis.

 

Einamieji klausimai

Bendradarbiaudami su Butėnų ir Grikiapelių kaimo bendruomenėmis, sudarėme iniciatyvinę grupę klausimui dėl kiaulių skaičiaus Sausalaukėje nedidinimo spręsti. Iš UAB „Vosinta“ gavome atsakymą, kuris paviešintas bendruomenės tinklalapyje. Įmonės vadovai pažadėjo susitikti su bendruomenės taryba ir detaliau papasakoti apie savo planus. Iniciatyvinės grupės nario A. Kiliaus teigimu, susisiekta su ,,žaliaisiais“, Linu Balsiu. Žadėjo padėt spręst šią problemą Seime. G. Šmigelskienė siūlo pasidomėt, ką panašiais atvejais daro kitos bendruomenės. Vertėtų prašyti leidimo bendruomenės atstovams apžiūrėti ,,Vosintos“ kiaulides. Kadangi bendrovė superka žemes, kad galėtų išlaistyt srutas, galima bendruomenei paaiškint, kas iš to bus, ir paragint neparduot žemių.

 

Svėdasų bendruomenė nesutinka su UAB ,,AV investicija plius“ planais   įrengti atliekų perdirbimo cechą Daujočiuose. 

Seniūnas pranešė, kad taryboje verslininkas pristatydamas planą melavo, nieko nesakė apie atliekų deginimą. Tuoj turi pasirodyt poveikio aplinkai išvada. Architektas V. Daunoras tarybos posėdyje pasakė, kad šių metų pasikeitė teritorijų planavimo tvarka, todėl verslininkai išvengė viešo svarstymo.

 

Dar viena miestelio problema – katilinės dūmai. Pagal atliktų matavimų rezultatus, katilinės dūmai neviršija leistinų normų, galima dėl šios problemos oficialiai kreiptis į ,,Anykščių šilumą“ raštu, kad padarytų naujus matavimus.

 

Miestelio apželdinimui kiekvienais metais savivaldybė skiria apie 500 Lt, reikėtų juos tinkamai išnaudoti, sudaryti miestelio apželdinimo planą. Planuojame į bendruomenės tarybos posėdį pasikviesti specialistą ir pasitarti dėl šio plano sudarymo.

 

Artėja Vasario16-osios šventė.  Petras Baronas žadėjo paremti renginį. Svėdasų skautai išvirs košės, jei bus sniego ir tinkamos sąlygos, galima statyti sniego pilis. Dėl koncerto R. Lapienienė susitarė su Leliūnų kaimo kapela. Besiruošdami renginiui bendradarbiausime su Anykščių r. Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazija.

 

Planuojame

Planuojame aktyviai vykdyti veiklą, sudaryti strateginį planą. Vykdant projektus, pasirašant paramos sutartis reikia pateikti bendruomenės įstatus. Taryba, susipažinusi su bendruomenės įstatais, siūlo juos keisti. Šiuo metu galiojantys įstatai paskelbti bendruomenės internetinėje svetainėje. Prašome bendruomenės narių pritarti įstatų keitimui. Tai  kainuotų apie 300 Lt.

Siekiant pritraukti Europos ir kitokią paramą labai svarbu žinoti, ką tikslinga ir ką reikėtų padaryti Svėdasuose. Tam reikalinga miestelio plėtros vizija ir gal net miestelio bendrasis planas. Miestelio bendrasis planas yra sudarytas ir patalpintas tinklalapyje www.anyksciai.lt.

Architektas V. Daunoras bendruomenės tarybos posėdyje komentavo Svėdasų plėtros planus. Rekreacinių zonų prie ežerų paskirtis – poilsiui, bet jos privatizuotos, todėl bendruomenė gali prižiūrėti, ar naudojama pagal paskirtį, bet nieko keisti negali.

 

© 2014 Svedasai.lt