2020 m. veiklos ataskaita

PATVIRTINTA

Asociacijos „Svėdasų bendruomenė“

2021-02-11 visuotiniame susirinkime.

Protokolas Nr. SB-VS21-2

Asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ 2020 m. veiklos ataskaita

 

Šiuo metu Svėdasų bendruomenėje yra 75  nariai, du nariai Baleišienė Birutė ir Ralickas Antanas yra  bendruomenės senjorai.

Asociacijos taryba:

 • Asta Fjellbirkeland
 • Arvydas Kilius
 • Daiva Navickienė   
 • Jonas-Kęstutis Regalas
 • Vytautas Datenis
 • Virginija Valikonytė
 • Raimondas Guobis

Revizijos komisija:

 • Danguolė Merkienė,
 • Elena Bublienė,
 • Vitalija Matiukienė

Finansininkė Jolita Budreikienė 

Atlikti darbai.

 1. Įgyvendinti visi projektai ir su jais susiję darbai.
 2. Pateiktas prašymas Lietuvos automobiliq kelių direkcijai Anykščių r. savivaldybės administracijai 2020-06-22 pateikti informaciją dėl miestelio centrinės gatvės remonto.
 3. Suorganizuota Svėdasų miestelio šventė „Svėdasynė”.
 4. Organizuotas „Blusų turgus” Svėdasuose.
 5. Organizuota dovanų vienišiems žmonėms ir senjorams rinkimo bei išdalinimo akcija prieš Kalėdas.

 

Akcijos ir renginiai.

 1. Suorganizuota tradicinė Svėdasų miestelio šventė „Svėdasynė“.
 2. Talka paplūdimiui prie Beragio ežero tvarkyti.
 3. Vienišų senjorų lankymas Kalėdiniu laikotarpiu.
 4. Sukurta dekoracija 2021 Svėdasų miestelio centre, padėta papuošti Kalėdinę eglutę, nupirkti fejerverkai kalėdinės eglutės įžiebimo šventei.
 5. Nupirkta žaislų ir šviestuvai miestelio papuošimui.
 6. Sukurtas atvirukas su Svėdasų žiemos vaizdu.

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.

 1. Anykščių r. Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija – pasinaudota gimnazijos erdvėmis (stadijonu ir gimnazijos muziejumi) miestelio šventės orientavimosi varžybų punktams įkurti, gimnazijos savanoriai padėjo ruošti užduotis orientavimosi ir estafečių varžyboms, gimnazijos tinklalapyje paviešinta informacija apie šventę.
 2. AKC Svėdasų skyriumi – pasinaudota skyriaus patalpomis ir kiemeliu miestelio šventei organizuoti, pasitelkta AKC Svėdasų skyriaus ansamblio pagalba atidarant renginį.
 3. Anykščių rajono savivaldybes Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Svėdasų filialu – pasinaudota bibliotekos erdvėmis miestelio šventės orientavimosi varžybų punktams įkurti, pasitelkta darbuotojų pagalba rengiant orientacinio žaidimo užduotis.
 4. Anykščių r. Svėdasų seniūnija – pasinaudota seniūnijos patalpomis organizuojant mietelio šventę, bendraujama su seniūnu aiškinantis aktualias miestelio problemas.

Remėjai ir aktyvistai.

Bendruomenės veiklą parėmė individualūs asmenys pervesdami pinigus į asociacijos sąskaitą,   prizais ir maisto produktais – UAB „Cesta",VŠĮ "Sveikatos oazė", UAB „Alauša“ bei kitos įmonės ir bendrovės bei individualūs asmenys.

Įgyvendinti projektai ir veiklos.

 1. Paremti sunkiai besiverčiantys mokiniai Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje. Jiems nupirkta kanceliarinių priemonių reikalingų mokymuisi.
 1. Dalyvauta „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenių įtinklinimo  konkurse. Asociacijos projekto pavadinimas „Žygiai”. Gautas finansavimas 1000 Eur. Projektui įgyvendinti susibūrė projekto vykdymo grupė – 4 žmonės. Projekto metu buvo aprašyti 5 žygių maršrutai Svėdasų apylinkėmis ir įtraukti į aplikacijos „Komoot“ skiltį „Svėdasai Trail“. Pristatydami savo miestelį svečiams su malonumu pabrėžiame, kad yra Svėdasuose sukurti vaikščiojimo maršrutai po apylinkes ir kviečiame juos išbandyti. Sukurta naujoji asociacijos „Svėdasų bendruomenė” tinklalapio versija https://svedasaimums.wixsite.com/bendruomene kurioje aprašyti žygių maršrutai ir kitos asociacijos veiklos.
 1. Suorganizuota Svėdasų miestelio šventė „Svėdasynė“ .

Paramos paraiška gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“ pagal 2020 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai. Finasuotojas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM. Projekto vertė 1275 Eurų.

Projekto tikslas –  suorganizuoti tradicinę Svėdasų seniūnijos vasaros šventę „Svėdasynė”.

Buvo suorganizuota tradicinė seniūnijos vasaros šventė Svėdasų miestelyje. Šventė pritraukė ir iš miestelio išvykusius žmones, vyko bendravimas, sustiprėjo ryšiai su gimtuoju kraštu. Sudarytos sąlygos aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį puoselėjant savo krašto tradicijas ir papročius, bendrauti, stiprinti ryšius tarp kartų, ugdytis pilietiškumo ir bendruomeniškumo jausmus. Pakilo bendruomenės, kaip institucijos, prestižas, pasitikėjimas ja. Jau planuojamas šventės tęstinumas. Suorganizuotos veiklos keturioms skirtingo amžiaus gyventojų grupėms. Sustiprėjo ryšiai tarp kartų, sumažėjo socialinė atskirtis ir išaugo tarpusavio pasitikėjimas. Visų kartų ir skirtingų socialinių sluoksnių gyventojams buvo suteikta galimybė paįvairinti savo laisvalaikį, mokytis bendrauti tarpusavyje, puoselėti, saugoti ir plėtoti savo krašto tradicijas ir papročius. Gyventojai paskatinti aktyviau dalyvauti bendruomeniniame gyvenime, stiprintas Svėdasų seniūnijos gyventojų bendruomeniškumas.

 1. Įsijungta į projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2020–2021 m.“ 2021 m. bus piešiami plakatai tema „Saugos diržas“ (vasario mėn,), suorganizuosime pėsčiųjų žygį Svėdasų apylinkėmis laikantis saugaus eismo reikalavimų (balandžio mėn.) ir protų mūšį „Eismo saugumas“(spalio mėn.). Gauti suvenyrai dalyviams.
 2. Įsijungta į Anykščių švietimo pagalbos vykdomą ESFA projektą „Anykščių rajono savivaldybės mokyklų pažangos skatinimas diegiant Vaiko emocinės gerovės aplinkos (VEGA) modelį“ , kurio metu bus organizuojamos užimtumo veiklos spec. poreikių mokiniams. Projekto tikslas – siekiant išvengti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų bei padidinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar vaikų iš socialiai jautrios aplinkos įtrauktį į švietimo sistemą, užtikrinti trūkstamą koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. 2021 m. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos spec. poreikių mokinių ugdymui bus įsigyta sportinis inventorius (daugiafunkcinis treniruoklis, lauko šachmatai, salės banglentės, estafetės rinkinys, gimnastikos sienelė ir kt.). Suma 4840 Eur.

Asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ pirmininkė Asta Fjellbirkeland

© 2014 Svedasai.lt