Informacija apie bendruomenės veiklą 2014-04-06

Informuojame apie Svėdasų bendruomenės veiklą

2014-04-06 

2014-04-06 vyko visuotinis Svėdasų bendruomenės susirinkimas.

Šiuo metu Svėdasų bendruomenėje yra 88 nariai. 51 sumokėjo nario mokestį už 2014 m.

Paskutinis Svėdasų bendruomenės visuotinis susirinkimas vyko 2014-01-25. Per ataskaitinį laikotarpį surengti  6 tarybos posėdžiai.

Atlikti darbai 

  • Surengta Vasario 16-osios šventė. Bendruomenė atsilygino Leliūnų kaimo saviveiklininkams už koncertą, suorganizavo žaidimus, nupirko maisto produktus skautiškai košei, pasirūpino patrankos salvėmis. Renginį rėmė Petras Baronas.
  • Prisidėjome prie Kovo 11-osios renginio organizavimo. Nupirkome tortą Aulelių vaikų globos namų auklėtiniams, saldainių renginio dalyviams. 
  • Vyksta mėnesio nuotraukos konkursas. Įsijungia vis daugiau bendruomenės narių. 
  • Suorganizuotas susitikimas su NVO atstovais iš Europos Sąjungos šalių. Užmegzti kontaktai, planuojama bendradarbiauti ateityje.
  • Vis dar aktualus  patalpų, skirtų mirusiesiems šarvoti, klausimas. Paruoštas situacijos aprašymas ir raštas.  Pagal gautą atsakymą iš savivaldybės, mes turime tartis su AKC direktore. Ji siūlo bendruomenei nuomoti vieną kambarį, tačiau patalpos tam nepritaikytos ir vieno kambario neužtenka.
  • Užpildyta paraiška  projektui „Atrask ir pažink Svėdasus“. Gautas finansavimas 630 Lt.
  • Pagal panaudos sutartį išsinuomavome Svėdasų ambulatorijos buvusio vaikų skyriaus pastatą. Jau sudaryta būtinų atlikti remonto darbų sąmata ir šiuo metu ieškome finansavimo šaltinių. Laikinai  Svėdasų seniūnas bendruomenei leido naudotis buvusiomis seniūno kabineto patalpomis. Gegužės mėn. planuojame dalyvauti Anykščių vietos veiklos grupės skelbiamame kvietime patalpų rekonstrukcijos projekto finansavimui gauti.
  • Parašytas prašymas savivaldybės administracijai dėl informacinių ženklų pastatymo Moliakalnio g. ir prie sankryžos. 

Patvirtinti dokumentai:

1.      Bendruonenės įstatai

2.      Bendruomenės logotipas. Autorius Loreta Uzdraitė. 

3.      Dvejų metų veiklos planas.

4.      Pakoreguoti nario mokesčio mokėjimo nuostatai.

 

© 2014 Svedasai.lt