2018 m. veiklos ataskaita

Asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ 2018 m. veiklos ataskaita

 

Šiuo metu Svėdasų bendruomenėje yra 76  nariai, du nariai Baleišienė Birutė ir Ralickas Antanas yra yra bendruomenės senjorai.

Ataskaitiniu laikotarpiu surengti 3 Svėdasų bendruomenės tarybos posėdžiai, 1 visuotinis susirinkims.Asociacijos pirmininkas Arvydas Kilius.

Asociacijos taryba:

 • Asta Fjellbirkeland
 • Arvydas Kilius
 • Daiva Navickienė   
 • Jonas-Kęstutis Regalas
 • Vytautas Datenis
 • Simona Ragaišytė
 • Raimondas Guobis

Revizijos komisija:

 • Danguolė Merkienė,
 • Elena Bublienė,
 • Vitalija Matiukienė

Buhalterė Jolita Budreikienė 

2018 m. asociacijoje buvo įdarbinti 3 žmonės (2 - socialinės pagalbos darbams, teikiantiems naudą vietos bendruomenei., 1-  projektų veikloms vykdyti).

Dalyvauta Anykščių rajono savivaldybės užimtumo didinimo įgyvendinimo programoje. Įdarbinti 2 darbuotojai 10 mėn.8 mėn. darbuotojų darbo užmokestį padengė Anykščių r. savivaldybė (4582 Eur.), 2 mėn. darbo užmokestis buvo mokamas asociacijos lėšomis (1146 Eur.).

Materialinis turtas.

Projektinėmis lėšomis pirktos statybinės medžiagos rūsio remontui: išlyginamasis sluoksnis grindų betonavimui, dažai sienoms. Įsigytas perkolatorius, įgarsinimo aparatūra, treniruoklis, stalo futbolo ir oro ritulio žaidimai, 30 kėdžių, 15 sulankstomų  suolų, 9 sulankstomi stalai, 9 šviestuvai, kilnojamasis oro kondicionierius.

Ne projektinėmis lėšomis pirkta: kamštinė medžiaga sienoms apsaugoti nuo kėdžių, kitos smulkios išlaidos remontui, bendruomenės patalpų priežiūros priemonės ir kt.

Atlikti darbai.  Įgyvendinti visi projektai ir su jais susiję darbai.

Akcijos ir renginiai.

 1. Suorganizuotos kasmetinės orientacinės varžybos „Pažink Svėdasus“. 2019 m. varžybų tema turėtų būti susijusi su Vaižgantu.
 2. Sudaryta komisija, išrinkta gražiausia ir tvarkingiausia Svėdasų sodyba. Pirmos vietos nugalėtojai Svėdasų gimtadienio šventės metu apdovanoti ąžuoline atminimo lenta, taip pat atrinktos ir diplomais apdovanotos dar 10 gražiai prižiūrimos sodybos ir daugiabutis.
 3. Suorganizuotas iškilmingas jaunimo patalpų atidarymas.
 4. Suorganizuotas labdaros aukcionas. Surinktos lėšos panaudotos paremti sunkiai besiverčiančioms šeimoms su mažais vaikais.
 5. Vienišų senjorų lankymas Kalėdiniu laikotarpiu.
 6. Kalėdinės Eglutės pastatymas ir papuošimas.
 7. Kalėdinės Eglutės įžiebimo šventė.

 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.

 1. Svėdasų seniūnija.Balandžio mėn. seniūnija nupirko gėlių. Asociacijos savanoriai jas pasodino miestelio centre. Suorganizavome eglutės papuošimą, papildomų dekoracijų įsigijimą.
 2. Anykščių kultūros centro Svėdasu filialu. Bendrai organizuota Vasario 16-osios šventė, rudenėlio šventė, Rudenėlio šventė, Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.
 3. Anykščių r. sav. L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Svėdasų filialu. Bendrai suorganizuotas jau tradicija tapęs „Moliūgiadienis“, muilo gamybos dirbtuvėlės.
 4. Skautų klubu „Vis budžiu“. Skautai prisidėjo prie Kalėdinės gerumo akcijos ir prigamino atvirukų, dovanėlių aplankytiems vienišiems senjorams. Šiuo metu jie yra sukaupę lėšų kambario įsirengimui rūsyje. Reikalinga pagalba.

Prašymai.

 1. Prašymas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai Dėl kraštokelio nr. 120 atkarpos per svėdasų miestelį ir šaligatvių abipus jo, rekonstrukcijos
 2. 2 prašymai Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl kelio Nr.120 atkarpos per Svėdasų miestelį ir šaligatvių neatidėliotino remonto
 3. Anykščių rajono savivaldybėsmerui Kęstučiui Tubiuidėl lieptelio prie Alaušo ežero maudyklos pastatymo.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Laimonui Čiakuidėl sklypų prie Alaušo ežero nepardavimo.
 5. UAB „Baltukmės statyba“ dėl statybos efektų pašalinimo.

Remėjai ir aktyvistai.

Bendruomenės veiklą parėmė individualūs asmenys pervesdami pinigus į asociacijos sąskaitą,   prizais ir maisto produktais – UAB „Cesta",VŠĮ "Sveikatos oazė", Rokiškio mėsinė, kitos įmonės ir bendrovės.  Aurimas Rudokas parėmė statybine ir apdailine mediena panaudota jaunimo rūsiui įrengti, UAB „Kerokšlis“  parėmė technika reikalinga nupjauti, atgabenti ir pastatyti Kalėdinę eglutę. Remėjų grupė nupirkusi šaldytuvą Romos Zwanzinger šeimai  Juratė Krivickienė parėmė nuostabiomis gėlėmis, jas pati ir pasodino ir iškasė žiemojimui. Vytautui Sabaliui už nemokamą stalų ir suolų nuomą įskaitant pristatymą.

Įgyvendinti projektai.

„Svėdasų bendruomenės patalpų pritaikymas jaunimo poreikiams“

Paramos paraiška gauti paramą pagal veiklos sritį ,,kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2018 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai. Finasuotojas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM. Projekto vertė 2901,79 Eurų.

Projekto tikslas – suremontuoti bendruomenės patalpas sudarant sąlygas Svėdasų miestelyje vystytis jaunimo bendruomeniškumui ir užimtumui. Projekto tikslui pasiekti projekto lėšomis nupirkta: grindų apdailos medžiagos; sporto įranga (elipsinis treniruoklis, stalo futbolo ir oro ritulio stalai, rulonas jogos kilimėliams); įgarsinimo įranga (kolonėlės, mikšerinis pultas, bevieliai mikrofonai, kolonėlių stovai, prijungiamieji laidai); buitinė technika (kavos-arbatos perkolatorius); viešinimo straipsnis rajono laikraštyje. Projekto metu buvo vykdomos šios savanoriškos jaunimo ir bendruomenės narių veiklos: 2 savanoriškos talkos patalpoms remontuoti, surengtos stalo futbolo ir oro ritulio varžybos bendruomenės nariams, kurias organizuos sudaryta jaunimo grupė, suorganizuotos 2 filmų peržiūros ir aptarimai, vyko  4 jogos užsiėmimai viešinant projektą ir bendruomenės veiklą parengtas 1 apibendrinantis straipsnis (paviešintas 4 informaciniuose šaltiniuose – spaudoje, internetinėje svetainėje, socialinių tinklų grupėje, bendruomenės informacinėje lentoje), sukurta ir suremontuotose patalpose pakabinta informacinė lenta,  suorganizuotas atnaujintų patalpų atidarymo renginys.

„Svėdasų bendruomenės patalpų pritaikymas jaunimo poreikiams“

Priemonė Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas". Finasuotojas – Anykščių rajono savivaldybė. Projekto vertė 1482 Eurų.

Paskirtis – projekto Svėdasų bendruomenės patalpų pritaikymas jaunimo poreikiams koofinansavimas. Papildomai nupirkta 30 kėdžių, 4 stalai, šviestuvai, gruntas bei dažai sienoms.

„Darni Svėdasų seniūnijos bendruomenių kaimynystė“

2018 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projektą iniciavo Anykščių r. savivaldybė, finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto vertė 1430 Eurų.

Projekto partneriai – Butėnų kaimo bendruomenė, Daujočių bendruomenė ir Grikiapelių bendruomenės kultūros centras.

Projekto tikslas – skatinti Svėdasų seniūnijoje veikiančių kaimo bendruomenių bendradarbiavimą ir sutelktumą bei pasinaudojant parama vykdyti veiklas, skirtas viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. Svėdasų seniūnijos teritorijoje veikiančių Svėdasų, Butėnų, Daujočių, Grikiapelių, Kunigiškių ir Vaitkūnųseniūnaitijų bendruomenės organizuoja didelio vietos gyventojų dėmesio sulaukiančius renginius (Vaižgantines, Jonines, orientavimosi varžybas, Kalėdų eglutės įžiebimo šventes ir pan.) ir susiduria su baldų trūkumo problema. Renginių organizatoriai skolinasi stalus ir kėdes iš kitų Svėdasų seniūnijoje veikiančių įstaigų, tačiau šiuos baldus sunku transportuoti, jie nėra pritaikyti lauko sąlygoms. Asociacija susiduria ir su dar viena problema – šiltuoju metų laiku patalpose, esančiose J. Tumo-Vaižganto g. 55-4, Svėdasuose, vykstant susirinkimams, mokymams ir seminarams būna labai karšta, tai trikdo renginių dalyvių darbą. 2018-07-03 vykusios Svėdasų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos metu buvo aptarta baldų trūkumo problema, nuspręsta kaimyninėms bendruomenėms susitelkti ir pasinaudojant parama įsigyti reikiamą inventorių (sulankstomus stalus ir suolus, mobilų oro kondicionierių), kuriuo, esant poreikiui, galėtų naudotis asociacija, projekto partneriai ir kitos Svėdasų seniūnaitijos. Projekto metu, suorganizuotas vietos bendruomenių atstovų susitikimas ir Svėdasų seniūnijos bendruomenių rudens šventė, projekto lėšomis įsigytasulankstomi stalai ir suolai bei mobilus oro kondicionierius.

„Svėdasų bendruomenės verslumo skatinimas“

Priemonė Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas". Finasuotojas – Anykščių rajono savivaldybė. Projekto vertė 600 Eurų.

Projekto tikslas – ugdyti Svėdasų bendruomenės narių verslumą, vykdant veiklas, kuriančias pridėtinę vertę. Projekto metu suorganizuoti keramikos dirbinių gamybos mokymai vietos gyventojams, dalyvauta mugėse ir papildyta asociacijos kasa 230 eurų, apdraustos asociacijos patalpos, padengta dalis mokesčio už elektrą.

 

Finansinė ataskaita.

 1. Svėdasų bendruomenės finansinė ataskaita už 2018-01-01 – 2018-12-31 laikotarpį
 2. 2018 m. sausio 1 d. banke bendruomenės lėšų - 1917,77 Eur, kasoje – 391,35 Eur
 3. Per 2018 metus gauta lėšų 2886,25 Eur:
 4. 198 Eur (stojamasis ir nario mokestis)
 5. 1347,60 Eur (parama)
 6. 1340,65 Eur (2% pagal Labdaros ir paramos įstatymą)
 7. Išleista - 2705,63 Eur:
 8. 6,66 Eur (Registrų centrui)
 9. 52,87 Eur (Vasario 16-osios šventei)
 10. 99,67 Eur (už vandenį)
 11. 530,15 Eur (už elektrą)
 12. 12,58 Eur (bendruomenės pastato draudimui, pilna pasatato draudimo kaina 103 eurai, bet 90,42 eurų padengta iš savivaldybės projekto)
 13. 35,85 Eur (šiukšlės)
 14. 388,47 Eur (kanceliarinėms, ūkio prekėms bei kitoms išlaidoms)
 15. 80,00 Eur (už vietą mugėje ir kaimo turizmo asociacijai už dalyvavimą renginyje „Kazimiero mugė 2018“)
 16. 956,24 Eur (darbo užmokestis, jei ne savivaldybės projektas, iš kurio apmokėta 188 eurai, iš bendruomenės lėšų būtų reikėję apmokėti 1144,24 eurus)
 17. 91,84 Eur (banko paslaugos)
 18. 238,63 Eur (eglutės įžiebimo šventei ir dovanoms vienišiems žmonėms)
 19. 212,67 Eur (SVD patalpų remontui)
 20. Likutis 2019-01-01 banke – 2108,26 Eur, kasoje – 381,48 Eur

 

© 2014 Svedasai.lt