Pirmiminko ataskaita už 2017 m.

Patvirtinta 2018-02-18 vykusiame visuotiniame asociacijos susirinkime.

Protokolas Nr. VS 18-1

Svėdasų bendruomenės veiklos ataskaita už 2017-01-01 -  2017-12- 31 laikotarpį

Šiuo metu Svėdasų bendruomenėje yra9 narių, du nariai Baleišienė Birutė ir Ralickas Antanas yra bendruomenės senjorai. Pagal nario mokesčio nuostatus (2017-03-24) balsavimo teisę turi 88  bendruomenės nariai.

Ataskaitiniu laikotarpiu surengti  4Svėdasų bendruomenės tarybos posėdžiai, 3 visuotiniai susirinkimai. Išrinktas naujas asociacijos pirmininkas Arvydas Kilius ir atnaujinta asociacijos taryba bei revizijos komisija.

Bendruomenės taryba:

  • Asta Fjellbirkeland
  • Arvydas Kilius
  • Daiva Navickienė
  • Jonas-Kęstutis Regalas
  • Vytautas Datenis
  • Simona Ragaišytė
  • Raimondas Guobis

Revizijos komisija:

  • Danguolė Merkienė,
  • Elena Bublienė,
  • Vitalija Matiukienė

Buhalterė Jolita Budreikienė

Pakeistas ir įregistruotas asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ buveinės adresas į J. Tumo-Vaižganto g. 55-4, Svėdasų mstl.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Anykščių r. savivaldybės administracijos Svėdasų seniūnija, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Daujočių, Būtėnų bendruomenėmis, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriumi, Anykščių r. savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos filialu Svėdasų biblioteka, atliekų tvarkymo sutartis, AKC Svėdasų skyriaus rūsio patalpų nuomos sutartis, pakeistos viešųjų pirkimų taisyklės.

Pakeisti bendruomenės įstatai.

2017 m. asociacijoje buvo įdarbinti 3 žmonės (2 - socialinės pagalbos darbams, teikiantiems naudą vietos bendruomenei., 1- projektų veikloms vykdyti).

Renginiai.

Vasario 16-osios minėjimas.

Akcija „Dovana Lietuvai"

http://www.svedasai.lt/2-naujienos/197-sesioliktoji.html
Stalo teniso varžybos http://www.svedasai.lt/2-naujienos/198-tenisas.html
Tinklinio varžybos

http://www.bendruomenes.lt/svetaine/svedasai/naujiena/jaunimo_projektas_svedasauose

http://www.svedasai.lt/projektai/2017projektai/svd/44-pr/pr2017/svd/210-svd.html

Žygis partizanų takais

http://www.bendruomenes.lt/svetaine/svedasai/naujiena/jaunimo_projektas_svedasauose

http://www.svedasai.lt/projektai/2017projektai/svd/44-pr/pr2017/svd/210-svd.html

Vasaros šventė „Svėdasynė"

http://www.bendruomenes.lt/svetaine/svedasai/naujiena/daug_malonaus_surmulio_buta_svedasuose

http://www.svedasai.lt/projektai/2017projektai/basakoje.html

http://www.anyksta.lt/naujienos/naujienos/53314-daug-malonaus-surmulio-buta-svedasuose

Floristinio kilimo kūrimas Anykščių miesto šventės metu https://www.facebook.com/groups/Svedasai/search/?query=kilimas
Šokiai „Kam virš keturiasdešimt"

Vyksta du kartus per mėnesį. Skelbimai nuolatos atnaujinami.

http://www.svedasai.lt/

Protų mūšis konstitucijos dienai pažymėti

https://www.facebook.com/svedasai.bendruomene/photos/rpp.929167020488973/1636371093101892/?type=3&theater

http://www.bendruomenes.lt/svetaine/svedasai/naujiena/jaunimo_projektas_svedasauose

http://www.svedasai.lt/projektai/2017projektai/svd/44-pr/pr2017/svd/210-svd.html

Muilo ir žvakių gamybos mokymai https://www.facebook.com/groups/Svedasai/permalink/10155268251208269/
Seminaras Ekologijos tema http://www.svedasai.lt/2-naujienos/203-ekologija.html
Moliūgadienis.

http://www.svedasai.lt/informacija/kaimo-turizmas/sodyba-riesutu-silas/2-naujienos/208-moliugai.html

https://www.facebook.com/events/1560633917331403/

Kalėdinių dovanų vienišiems žmonėms rinkimas ir dalijimas https://www.facebook.com/groups/Svedasai/permalink/10155292917658269/
Eglutės įžiebimo šventės organizavimas https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10155275924113269&type=3
Užsiėmimai sporto salėje  http://www.svedasai.lt/informacija/kaimo-turizmas/sodyba-riesutu-silas/2-naujienos/214-sportas.html

Materialinis turtas.

Nupirkta užuolaidos ir laikikliai užuolaidoms.

Sutvarkytas stovas eglutei miestelio aikštėje.

Pirktos statybinės medžiagos rūsio remontui.

Suremontuoti bendruomenės namų laiptai.

Svėdasiškių draugija „Alaušas“ perdavė 84 knygos „Svėdasai“ egzempliorius asociacijai.

Bendravimas su savivaldybe.

Balandžio ir spalio mėn. kartu su seniūnija sodinome gėles miestelio centre.

Šiais metais vykdyti projektai:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojamas projektas

„Basakojė vasara“.1488,53 Eur.

Anykščių r. savivaldybės finansuojamas projektas:

„SVD būrys veikia“. 720 Eur.

Baigėme vykdyti Erasmus+ programos projektą „Žmogiškųjų išteklių lobynas“. Šiais metais projekto darbo grupės nariai buvo išvykę į Kroatiją, buvo pravesti keturi mokymai jaunimui apie inovacijas verslo srityje. Parašyta projekto ataskaita. Projektas gavo kokybiško programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projekto apdovanojimą.

Asociacijos pirmininkas Arvydas Kilius

Finansinės ataskaitos:

Svėdasų bendruomenės finansinė ataskaita už 2017-01-01 – 2017-12-31 laikotarpį

2017 m. sausio 1 d. banke bendruomenės lėšų - 1944,11 EUR, kasoje – 8,00 EUR

Per 2017 metus gauta lėšų 3697,10 EUR:

675 Eur (stojamasis ir nario mokestis)

1535 Eur (parama)

100 Eur ( Anykščių miesto šventės metu už floristinio kilimo gamybą)

1387,10 Eur (2% pagal Labdaros ir paramos įstatymą)

Išleista - 3340,09 Eur:

68,12 Eur (Registrų centrui)

90,63 Eur (notaro paslaugos)

198,27 Eur (už vandenį)

904,29 Eur (už elektrą)

95,00 Eur (bendruomenės pastato draudimui)

2,73 Eur (šiukšlės)

729,20 Eur (kanceliarinėms, ūkio prekėms bei kitoms išlaidoms)

419,93 Eur (užuolaidos bendruomenės namams)

80,87 Eur (dulkių siurblys)

122,48 Eur (banko paslaugos)

460,49 Eur (eglutės įžiebimo šventei ir dovanoms vienišiems žmonėms)

168,08 Eur (SVD patalpų remontui)

Likutis 2018-01-01 banke – 1917,77 Eur, kasoje – 391,35 Eur

Asociacijos finansininkė Jolita Budreikienė

© 2014 Svedasai.lt