Informacija apie bendruomenės veiklą 2015-11-15

Svėdasų bendruomenės veiklos ataskaita už 2015-03-29 -  2015-11- 16 laikotarpį

Šiuo metu Svėdasų bendruomenėje yra 106  nariai. 81 narys susimokėjo nario mokestį už einamuosius 2015 m. metus. Pagal nario mokesčio nuostatus (2014-11-16) balsavimo teisę turi 81  bendruomenės narys.

Visuotinis susirinkimas vyko 2015-03-29. Ataskaitiniu laikotarpiu surengti  9 Svėdasų bendruomenės tarybos posėdžiai.

Atlikti tokie darbai.

Vyksta suaugusių mokymai. Šiuo metu vyksta anglų kalbos kursai 20 ak. val. trukmės pradedantiesiems ir 40 ak. val.  - pažengusiems. Suformuotos 3 grupės.

Mokomės amatų. Onutė Jackienė pamokė, kaip iš  popieriaus padaryti snaiges, parodė savo darbus, Lina Davainytė – kaip pasigaminti atvirukus.

Bendravimas su savivaldybe. Buvo suorganizuoti du susitikimai su administracijos direktore, dalyvavome susitikime su meru įvertinant miestelio būklę. Parašyti prašymai dėl J. Tumo-Vaižganto gatvės rekonstrukcijos, paminklo Juozui Tumui-Vaižgantui rekonstrukcijos, dėl „Australijos“ namo avarinės būklės įvertinimo ir gyventojų iškėlimo, prašymas dėl miestelio sutvarkymo plano parengimo, prašymas dėl teritorijų planavimo dokumento parengimo Svėdasų miesteliui, dėl kurortinio miestelio statuso, dėl „Australijos“ teritorijos perdavimo visuomenės poreikiams.

Balandžio mėn. kartu su seniūnija ir gimnazija dalyvavome akcijoje „Darom“, sodinome gėles miestelio centre.

Bendravimas su Anykščių r. bendrojo plano koncepcijos rengėjais, „Atkulos projektai“ architektais. Buvo suorganizuotas susitikimas ir teikiami pasiūlymai. Su protokolu galite susipažinti.

Prašymas Anykščių r. policijos skyriui. Svėdasų bendruomenė Anykščių r. Svėdasų sen. Alaušo g. gale prie Alaušo ežero vykdo projektą „Poilsiavietės prie Alaušo ežero įrengimas“, kurį remia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Prašome jūsų pagalbos siekiant užtikrinti viešąją tvarką poilsiavietėje ir įtraukti poilsiavietę į policijos lankomų vietų sąrašą Svėdasų mstl.

 

Šiais metais vykdomi projektai:

1.  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansuojamas projektas „Patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Gautas finansavimas 24 tūkst. Eur. Patalpos jau  įrengtos.

 • Atliktas patalpų remontas .
 • Suorganizuotos 26 talkos, kurių metu bendruomenės nariai atliko darbų už 2704 Eur.
 • Nupirktas baldų komplektas, viešinamasis stendas.
 • Aplinkos tvarkymo darbams investuota savų lėšų 359,16 Eur.

2.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Bendravime mūsų stiprybė“. Gautas finansavimas 2896 Eur.

 • Suorganizuotas aplinkinių bendruomenių sambūris. Dalyvavo Kamajų, Salų ir Leliūnų bendruomenių, draugijos „Alauša“ atstovai –iš viso 30 dalyvių.
 • Suorganizuoti mokymai: „IT naudojimas bendravimui ir bendradarbiavimui“ (10 dalyvių), „Projektų paieška ir rašymas“ (20 dalyvių), „Verslumas“ (20 dalyvių), „Šlepečių vėlimas“ (10 dalyvių).
 • Vyko 3 susitikimai su amatininkais. Aplankėme audėją Aušrą Petniūnaitę, vėlimo meistrę Astą Medinienę, auksarankę Onutę Jackienę (30 dalyvių).
 • Vėlimo mokymų metu gaminiai buvo parduoti Derliaus šventės mugėje. Papildėme bendruomenės kasą 69 eurais. Šiuo metu organizuojame metinę projekto užbaigimo šventę, kartu įžiebsime kalėdinę eglutę.
 1. 3.Tarptautinis Erasmus+ programos finansuojamas projektas „Žmogiškųjų išteklių lobynas“. Gautas finansavimas 18 414 eurų. Projekto metu atrankos komisijos atrinkti 8 dalyviai vyks į mokymus užsienyje. Projekto rezultatas - bus sukurti ir pravesti du mokomieji seminarai: „Ruoškime jaunąją kartą darbo rinkai“ ir „Erasmus + projektų teikiamos galimybės ir jų vadyba“. Projektas vyks 2 metus.
 2. 4.Žemės ūkio ministerijos finansuojamas projektas „Poilsiavietės prie Alaužo ežero įrengimas“. Projekto vertė 5 226,00Gautas finansavimas 3065,30 Eur. 847,00 Eur  dengiama iš bendruomenės lėšų.  Tai 2% pagal Labdaros ir paramos įstatymą už 2014 m. (547 Eur) ir privataus investuotojo Ingos Malis parama (300 Eur.). Šiuo metu vykdomi darbai.
  1. 5.Anykščių r. sav. finansuojamas„Atverkime duris skaitmeninėms technologijoms“. Gautas finansavimas 340 eurų. Bendradarbiaujant kartu su gimnazija, organizuojami skaitmeninio pradžiamokslio mokymai. Mokymuose dalyvauja 13 bendruomenės narių.

Svėdasų bendruomenės finansinė ataskaita už 2015-01-01 – 2015-11-14 laikotarpį

2015 m. sausio 1 d. DNB banke ir Anykščių kredito unijoje bendruomenės lėšų  - 1551,99 Eur. 

Per 2015 metus gauta lėšų 1607,14 Eur:

263 Eur (stojamasis ir nario mokestis),

22 Eur (startinis  orientacinių varžybų mokestis),

150 Eur (Magistrų klubo orientacinių varžybų mokestis),

69 Eur (Rudens pabaigtuvių šventėje už parduotus gaminius),

100 Eur (parama iš UAB „JUKRADA“),

608 Eur ( už kursų organizavimą),

395,14 Eur   (2% pagal Labdaros ir paramos įstatymą),

Išleista -  1398,75 Eur:

45,70 Eur (Vasario 16-osios  renginiui),

6,37 Eur (Registrų centrui),

240 Eur (už topografinę nuotrauką),

39,48 Eur (už vandenį),

11,01 (už elektrą),

359,16 Eur  (bendruomenės  pastato aplinkai ),

415,77 Eur  (elektros įvado įrengimas),

76,60 Eur (kanceliarinėms prekėms),

48,51Eur (maistas ir prizai orientacinėms varžyboms),

90 Eur (bendruomenės patalpų draudimas),

66,15 Eur (banko paslaugos, bilietai į seminarą).

Likutis 2015-11-14 banke – 1064,69 Eur, kasoje – 695,69 Eur.

 

© 2014 Svedasai.lt