Projektai 2018

site logo

PROJEKTAS „SVĖDASŲ BENDRUOMENĖS VERSLUMO SKATINIMAS“

2018 m. gegužės 7 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1–AĮ–383 skirta 600 Eur. parama asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ projektui įgyvendinti.

Projekto „Svėdasų bendruomenės verslumo skatinimas“ idėja – puoselėti amatų tradicijas Svėdasų krašte, ugdyti bendruomenės narių verslumo gebėjimus, spręsti ekonomines problemas suburiant vietos gyventojus bendrai veiklai, pasinaudojant vietos tapatybės populiarinimu ir Anykščių rajono savivaldybės parama.

Projekto tikslas – ugdyti Svėdasų bendruomenės narių verslumą, vykdant veiklas, kuriančias pridėtinę vertę.

Projekto uždaviniai:

  1. Supažindinti bendruomenės narius su bendruomeninio verslo aplinka ir rinka, išsiaiškinti bendruomenės narių poreikius ir potencialą.
  2. Organizuoti naujo amato mokymus vietos gyventojams (keramikinių dirbinių gamyba).
  3. Stiprinti vietos tapatybės populiarinimą.
  4. Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams parduoti savo gaminius.
  5. Stiprinti bendruomeniškumą skatinant savanoriškas veiklas asociacijoje.
  6. Viešinti projekto veiklas ir rezultatus.

Svėdasų bendruomenė siekdama stiprinti narių bendruomeniškumą, didinti gyventojų užimtumą, gerinti gyvenimo kokybę, sutelkti bendruomenės narius vietos problemoms spręsti – organizuos bendruomeninio verslo idėjų aptarimo susitikimą, dalyvavimą mugėse, keramikos dirbinių mokymus, kalėdinių dovanėlių gamybos užsiėmimus.

Lėšos projektui įgyvendinti skirtos pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonę Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018-06-01 iki 2018-12-20.

© 2014 Svedasai.lt