Projekto „Pokytis - tai kelionė" maitinimo paslaugos pirkimo sąlygos

Logotipas


SVĖDASŲ BENDRUOMENĖ

Asociacija, kodas 301734092

B. Buivydaitės a. 1-4, Svėdasai, Anykščių r. LT-29353,

tel. (8~698) 03656, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

                                                                                                                 

 

SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS ŽODŽIU BŪDU SĄLYGOS

 

LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO FINANSUOJAMO PROJEKTO

„POKYTIS - TAI KELIONĖ“

DALYVIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

 

 

Svėdasų bendruomenė, asociacija, kodas 301734092 B. Buivydaitės g. 1-4, Svėdasai, Anykščių r. LT-29353, tel. 869803656, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , (toliau vadinama – perkančioji organizacija) numato atlikti mažos vertės pirkimą – pirkti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų priežiūros departamento finansuojamo projekto „Pokytis – tai kelionė“ dalyvių maitinimo paslaugas, pirkimą atliekant apklausos žodžiu būdu. Paslaugų kategorijos Nr.17. Perkamų paslaugų BVPŽ kodas – 55520000-1: Pagaminto valgio tiekimo paslaugos. Kviečiame teikti pasiūlymus paslaugos pardavimui.

2. Pirkimo objektas:

2.1. Maitinimo paslaugos pirkimas 2016-05-29, 2016-06-04, 2016-06-14,  2016-08-20,    (pirkimo sąlygų priedas Nr.1);

2.2. Pasiūlytos prekės turi atitikti pirkimo sąlygų priede Nr. 1 pateiktų prekių aprašymą;

2.3. Pasiūlymas turi būti teikiamas visam pirkimo objektui, neskirstant jo į atskiras dalis;

2.4. Neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

3. Pirkimo pasiūlymų vertinimo kriterijus:

3.1. Laimėtojo atrankos kriterijus - tiekėjas, pasiūlęs visas pirkimo sąlygų priede Nr. 1 išvardintas prekes už mažiausią bendrą kainą su PVM.

3.2. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai susiję su prekių pristatymu.

4. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

                      4.1 Tiekėjas turi būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruota įmonė.

                      4.2 Tiekėjo veiklos pobūdis turi atitikti pirkimo objekto specifiką.

4.3 Tiekėjas turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą.

5. Tiekėjas turi pateikti:

5.1 Pasiūlymą elektroniniu paštu iki 2015-05-23. Pasiūlyme tiekėjas privalo pateikti visų

pirkimo sąlygų priede Nr. 1 išvardintų prekių vieneto kainą ir atskirai nurodyti bendrą visų

siūlomų prekių kainą, įmonės rekvizitus. Pasiūlymas turi būti patvirtintas įmonės vadovo parašu.

                      5.2  Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

5.2 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo kopiją.

6. Dalyvių pasiūlymai atmetami, jeigu:

6.1 Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

6.2 Buvo pateiktos ne visų prekių, nurodytų pirkimo sąlygų priede Nr. 1, kainos.

6.3 Buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu

nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos

kainos;

6.4 Buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.

                      7. Pirkimo sutarties sąlygos:  Bus sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

  1. 8.Pasiūlymas galioja: iki 2016-05-23
  2. 9.Darbų atlikimo terminas: iki 2016-09-01

PRIDEDAMA. 1. Pasiūlymo pavyzdys,  priedas Nr.1.  (1 lapas)

                                                    

 

Herbas arba Prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Asociacija “Svėdasų bendruomenė”

 

PASIŪLYMAS

DĖL LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO FINANSUOJAMO PROJEKTO

„POKYTIS – TAI KELIONĖ“

DALYVIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

 

____________ Nr._____

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

 

Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi tiekėjų pavadinimai/  
Teikėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi tiekėjų įmonių kodai/  
Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi tiekėjų adresai/  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos**

** jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiamas įgaliojimas

 
Telefono numeris  
El. pašto adresas  
Eil. Nr. Maisto produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vienetas Kiekis Kaina su PVM
  1.  
Šaltas užkandis   Porc. 48  
  1.  
Arbata   Pokelis 48  
  1.  
Kava Malta kava g 500  
  1.  
Pienas   Porc. 48  
  1.  
Sausainiai 1 porcija 100 gr. Porc. 48  
  1.  
Karšti pietūs Karšta sriuba, antras patiekalas, karštas gėrimas Porc. 48  

Bendra pasiūlymo skaičiuojamoji kaina___________________________________ (suma žodžiais);

 Į šią sumą įeina visos išlaidos, visi mokesčiai ir prekių pristatymas nurodytomis dienomis adresu J. Tumo Vaižganto g. 55, Svėdasai, Anykščių r.

Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga.

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Tiekėjo vardas, pavardė                                                                      parašas

© 2014 Svedasai.lt