TRADICIJA RŪPINTIS SVEIKATA  KURIAMA NUOLATOS

Minint garsaus svėdasiškio, kanauninko, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gimtadienį, gimnazijos bendruomenė ir Svėdasų seniūnijos gyventojai buvo pakviesti dalyvauti bėgime ,,Vaižganto keliais“. Bėgimas prasidėjo prie Gykių kaimo kryžiaus, tęsėsi per Moliakalnio kaimą ir baigėsi gimnazijos stadione. Bendras distancijos ilgis – 3.6 km. Susirinkę žiūrovai sveikino bėgimo rungties nugalėtojus, ištvermingiausieji bei greičiausieji buvo apdovanoti diplomais ir medaliais, geriausiems buvo įteiktos taurės. Šiuo renginiu buvo tęsiama tradicija švęsti rašytojo gimtadienį aktyviai sportuojant, ugdant pasididžiavimą savo kraštu, telkiant bendruomenę ir mažinant atskirtį tarp kartų.

Įgyvendindami kitą projekto uždavinį „Populiarinti gatvės 3x3 krepšinį, kaip turiningo laisvalaikio praleidimo būdą“, projekto vykdytojai spalio 28 dieną Anykščių r. Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos sporto salėje suorganizavo rudens krepšinio turnyrą. Tradiciškai šiame turnyre dalyvaudavo komandos iš Užpalių, Kamajų, Vyžuonų, Troškūnų, tačiau šiais metais dėl ribojimų nebuvo galimybės jų pasikviesti, todėl ir dalyvių skaičius buvo šiek tiek mažesnis. Tačiau džiugu, kad varžybos sulaukė didelio Svėdasų gimnazijos mokinių susidomėjimo, jose varžėsi net 53 dalyviai! Varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais, medaliais ir taurėmis. Šiuo renginiu jaunimas buvo paskatintas sportuoti, dalyvauti treniruotėse, formuojama nuostata, kad būti fiziškai stipriam ir sveikam yra madinga.

3x3

Trečiasis projekto uždavinys – į sveiko gyvenimo būdo propagavimą įtraukti šeimas organizuojant „Šeimų šventę“.  Gimnazijoje buvo suorganizuotos pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių sportinės varžytuvės. Į šventę individualiai buvo pakviestos ir socialiai pažeidžiamos šeimos, kad galėtų geriau pažinti savo vaikus ir pagerėtų tarpusavio supratimas ir emocinis klimatas. Šeimos varžėsi estafetėse ir kūrybiniuose užsiėmimuose. Po renginio pakalbinti dalyviai visi kaip vienas sakė, kad renginys jiems labai patiko, išsineša gerą nuotaiką ir sustiprėjusį šeimos, kaip didžiulės vertybės, jausmą. Kai kas net juokavo, kad sporto salėje paliko visus šeimyninius nesutarimus, namo nešasi tik džiaugsmą, vienybę ir suvokimą, kad yra komanda visur ir visada. Sporto šventė sutelkė šeimas, bendruomenę, skirtingų kartų žmones, akivaizdžiai pademonstravo, kad už savo emocinę sveikatą esame atsakingi patys ir ją galime puoselėti ir stiprinti.

Išsikeltas dar vienas projekto uždavinys „Gilinti bendruomeniškių žinias apie neigiamą žalingų įpročių poveikį sveikatai bei pasekmes“ projekto vykdytojus įpareigojo organizuoti švietėjiškas veiklas. Spalio 26 dieną 7–8 klasių mokiniai vyko į Anykščių psichikos sveikatos centrą, kur socialinė darbuotoja Ž. Šleikuvienė pravedė prevencinę pamoką apie rūkymo žalą. Susitikimo tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į rūkymo sukeliamas mirtinas ligas, jų žalą sveikatai. Specialistė kalbėjo, kad tabako vartojimas bet kokia forma, taip pat pasyvus rūkymas yra žalingas sveikatai, didina riziką susirgti ir prieš laiką mirti. Paskaitos metu buvo peržiūrėtas prevencinis filmas. Mokiniai galėjo užduoti jiems rūpimus klausimus, diskutuoti. Šis švietėjiškas renginys paveikė jaunų žmonių nuostatas apie rūkymą, padidino jų psichologinį atsparumą, paskatino psichologinę brandą. Šią veiklą koordinavo projekto vadovas, jam talkino du savanoriai – fizinio ugdymo veiklų organizatorius ir prevencinių veiklų organizatorius.

Nors informacijos apie rūkymo žalą pateikiama labai daug, žmonės vis tiek nesiliauja rūkyti. Nevalingai kyla klausimas „Kodėl?“ Ieškoti atsakymo į šį klausimą bendruomenė planuoja organizuodama sveikatinimo projektų tęstinumą.

Kita skaudžiai plakanti ir jaunų žmonių sveikatą griaunanti rykštė – ŽIV / AIDS. Šios ligos prevencijai buvo skirta kita projekto veikla – gruodžio 15 dieną organizuota kelionė į Vilniaus užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą, kur gimnazijos I, II ir III klasių mokiniai susipažino su AIDS centro veikla, sužinojo, kas yra ŽIV / AIDS liga, kokią žalą sveikatai daro narkotikų vartojimas. Čia gimnazistai dalyvavo viktorinoje-protų mūšyje „AIDS: geriau žinoti“. Viktoriną vedė Ig klasės mokinė B. Lideikytė. Mokiniai pagilino žinias apie ŽIV ir AIDS, smagiai praleido laiką. Iš viso varžėsi trys komandos, nugalėtojais tapo ir buvo apdovanoti visi viktorinos dalyviai. Po renginio gimnazistai užsuko papietauti į autentiškų lietuviškų patiekalų restoraną „Etno dvaras“, kur netilo kalbos išgirsta tema, buvo diskutuojama, gvildenamos problemos ir, žinoma, juokaujama. Ši išvyka paveikė jaunus žmones, atkreipė jų dėmesį į narkotikų vartojimo problemas ir to pasekmę – AIDS ligą, paskatino ugdytis dorines nuostatas, atsakomybę už save ir savo artimą, sustiprino psichologinį atsparumą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Sportiniais ir švietėjiškais renginiais kuriame tradicijas“ veiklos supurtė ramų svėdasiškių gyvenimą: privertė pakilti nuo patogių sofučių, nustumti į šalį pandemijos sukeltų baimių ir depresijos nuotaikas, kitu kampu pažvelgti į savo ir artimųjų įpročius, žalojančius sveikatą, juos iš naujo įvertinti ir pasidžiaugti, kad mes dar „galim“ – galim nubėgti, galim sužaisti, galim įspėti, galim sužinoti, galim juoktis – galim nuostabiai gyventi!

Asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ pirmininkė

Virginija Valikonytė

© 2014 Svedasai.lt