Asociacijos „Svėdasų bendruomenė" nario mokesčio nuostatai

 

SVĖDASŲ BENDRUOMENĖS

NARIO MOKESČIO

NUOSTATAI

2017 m. kovo 24 d.

Svėdasai

 

 1. Asociacijos Svėdasų bendruomenė (toliau – SB) nario mokestis – tai visų SB narių per metus mokamas nustatyto dydžio mokestis, patvirtinantis narystę organizacijoje. SB narys, nesusimokėjęs nario mokesčio įstatuose numatytų teisių ir pareigų. Vadovui patvirtinus kandidato prašymą tapti SB nariu, kandidatas sumoka stojamąjį 3 Eur mokestį ir užpildo bendruomenės nario anketą-prašymą.
 2. SB nario mokestį – 5 Eur – narys moka už einamuosius metus nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.
 3. Nariai, nesumokėję už einamuosius metus nario mokesčio, balsavimo teisės neturi.
 4. SB nario mokestis mokamas pavedimu arba grynais.
 5. SB nariui pasitraukus iš organizacijos, SB nario mokestis negrąžinamas.
 6. SB struktūriniai padaliniai gali rinkti papildomą SB padalinio nario mokestį.
 7. Suspenduojama narystė SB 1 metams nario mokesčio nemokantiems bendruomenės nariams ir iki kitų metų spalio 1 d. nesumokėjus nario mokesčio už ateinančius metus, jie šalinami iš bendruomenės narių sąrašų.
 8. Per pusę sumažinamas nario mokestis jaunimui (iki 29 m.) bei atleidžamas jaunimas nuo stojamojo mokesčio.
 9. Leidžiama vyreniems nė 80 metų bendruomenės nariams laisvanoriškai mokėti ar nemokėti nario mokestį. Jie lieka bendruomenės nariais kol patys to norės.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. SB nario mokesčio nuostatai įsigalioja nuo 2017-03-24.
 2. Pagrindas - visuotinio susirinkimo vykusio 2017-03-24 protokolo Nr. VS 17-2
 3. Šiais nuostatais patikslinta Steigiamojo susirinkimo Nr. 0/04/2008 nutarimas dėl nario mokesčio mokėjimo tvarkos ir visuotino susirinkimo 2014 m. lapkričio 16 d. nutarimas dėl nario mokesčio mokėjimo taisyklių paatikslinimo.

Asociacijos pirmininkė                                                                                                                   Asta Fjellbirkeland

________________________

© 2014 Svedasai.lt