Naujienos

Svėdasiškių draugijos "Alaušas" susitikimas su kraštiečiais

 Šeštadienį, gegužės 2 d. vyko  Svėdasiškių draugijos "Alaušas" susitikimas su kraštiečiais. Draugijos tikslas yra suburti bendrai veiklai po visą Lietuvą ir užsienio kraštus išsibarsčiusius svėdasiškius, užmegzti ryšius su Svėdasų gyventojais, turtinti gimtąjį kraštą naujomis iniciatyvomis ir iššūkiais, padėti kraštiečių bendruomenei aktyviau įsijungti į visuomeninį gyvenimą, rūpintis svėdasiškių dorovės ir patriotiškumo ugdymu, pasitelkiant šeimą, mokyklą ir katalikų bažnyčią, ugdyti svėdasiškių bendruomeniškumą, puoselėti tarpusavio pagalbos tradicijas, saugoti ir globoti krašto kultūrinį ir istorinį paveldą ir t. t.

  Jau antri metai sambūris organizuojamas per motinos dieną.  Tai šventė, kai daugelis kraštiečių  vėl suvažiuoja į gimtinę. Atvykę draugijos nariai pirmiausiai aplankė kapines, uždegė žvakutes ant savo mamų kapų, sutvarkė kelis apleistus kapus. Vėliau Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos mišios už motinas. 

Po šv. mišių visi rinkosi ilgamečio Svėdasų mokyklos mokytojo Jono Šimkevičiaus namus.

Svetingai mums duris atvėrė ir priėmė mokytojo šeima. Prie durų svečius pasitiko Svėdasų skulptoriaus Aleksandro Tarabildos išdrožta pelėda su pilna sterble ledinukų. Susitikusieji prisiminė gyvenimą Svėdasuose, pasakojo apie įvairius nuotykius ir išdaigas. Kartu su vietos bendruomene buvo aptarti einamieji reikalai, pasikeista informacija.  Bendruomenės pirmininkė Asta Fjellbirkeland papasakojo susirinkusiems apie bendruomenės vykdomus projektus, tolimesnius planus. Draugijos pirmininkas Algimantas Indriūnas pasiūlė kartu kurti  2016 m. veiklos planus. Susitarta kviesti draugijos narius į bendruomenės tarybos posėdžius, pasidalinta kontaktais. Išsiskyrėme kupini gerų emocijų, nusiteikę kartu dirbti Svėdasų miestelio labui.Alausas

© 2014 Svedasai.lt