Naujienos

Diskusijose užsimezgusi draugystė

 

Anykščių r. Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazija  2020 – 2022 m. dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ programos strateginės partnerystės projekte „Kritinis ir kūrybinis mąstymas“. Projekto metu gimnazija vykdo bendras veiklas kartu su Bulgarijos, Čekijos, Lenkijos ir Slovėnijos mokyklomis.

IMG 1034

Šių metų birželio 21 – 25 dienomis keturi gimnazijos mokiniai, lydimi gimnazijos pavaduotojos ugdymui Astos Fjellbirkeland, vyko į projekto susitikimą Bulgarijoje, Pazardžiko mieste. Svarbiausias susitikimo akcentas – mokinių kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžių ugdymas  dirbant bei diskutuojant tarptautinėse grupėse.

Susitikimo dalyviai diskutavo apie viešąjį kalbėjimą ir būdus informatyviai bei patraukliai skleisti idėjas,  patys pasiruošė ir viešai kalbėjo prieš publiką tema „Ar mokykloje skatinamas kūrybinis ir kritinis mąstymas?“. Mokinių manymu, mokyklose nėra pakankamai dėmesio skiriama kūrybiškumui ir kritiniam mąstymui ugdyti, tačiau bendraudami su bendraamžiais tarpusavyje už mokyklos ribų mokiniai diskutuoja juos dominančiomis temomis.

Užsiėmimų metu buvo kalbama apie išorinius veiksnius, kurie gali nulemti vykstančių procesų sėkmę. Konkrečiai buvo nagrinėjama JAV prezidento rinkimų kampanija, peržiūrimi kandidatų reklaminiai įrašai, svarstoma ir aptariama, kas nulėmė prezidento rinkimų baigtį. Visi mokiniai įsitraukė į diskusijas ir įvardijo, kad jiems buvo įdomu išsiaiškinti veiksnius, turėjusius įtakos rinkimų rezultatams, ir aptarti tai su bendraamžiais. Mokiniai analizavo žiniasklaidos pateikiamas žinutes, diskutavo, ar galima visiškai pasitikėti žiniasklaida, kodėl skleidžiama  melaginga informacija.

Po režisieriaus Taika Waititi filmo „Jojo Rabbit“ peržiūros susitikimo dalyviai  diskutavo tema „Ar galima vaizduoti istorinius įvykius satyriniu būdu su juodojo humoro scenomis, iškreipiant istorinius faktus?".  Diskutavusieji nebuvo vieningos nuomonės ir išsiskyrė į dvi grupes. Net įsiaudrinę mokiniai dėstė savo argumentus, įtikinėjo priešininkus vardindami filme pastebėtas detales. Pasak mokinės iš Bulgarijos, „Čia taip įdomu, taip įdomu, kad norėtųsi dar ir dar kalbėtis šia tema“.

Projekto susitikimui didžiulės pridėtinės vertės suteikė tai, kad visi mokiniai puikiai kalbėjo angliškai, jų pasisakymai diskusijose buvo tinkamai argumentuoti.

Susipažinome su dviem Bulgarijos miestais – Pazardžiku, kuris yra eilinis, niekuo neišsiskiriantis industrinis miestas, ir Plovdivu, kuris didžiuojasi savo istoriniais paminklais. Abu miestai mus sužavėjo, neišdildomą įspūdį paliko Bulgarijos gamta, gražūs parkai, pigus bei skanus maistas ir nuoširdūs žmonės. Smagu buvo pamatyti, kur gyvena ir mokosi mūsų naujieji draugai, susipažinti su jų papročiais, sužinoti apie kultūrinius skirtumus. Atsisveikinant visų dalyvių lūpose skambėjo žodis „draugystė“ („Friendship“).

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

Anykščių r. Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos informacija 

 

© 2014 Svedasai.lt