Naujienos

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ „GYVENTI – REIŠKIA VEIKTI (A. FRANSAS)”

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ „GYVENTI – REIŠKIA VEIKTI (A. FRANSAS)”

Šių metų birželio 9 d. Svėdasų bendruomenė gavo patvirtinimą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų atrankos komiteto, kad 2016 m. gegužės 27 d. komiteto posėdžio (protokolo nutariamoji dalis 2016-05-27 nr. 8d–282(5.50) Vilnius) metu yra patvirtintas finansavimas Svėdasų bendruomenės teiktam projektui „Gyventi – reiškia veikti (A. Fransas)”, pagal remiamą veiklos sritį ,,Kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas”. Pagal šį prioritetą buvo finansuotas 21 projektas, svėdasiškių teiktas ‒ eilėje yra 2-as. Paramos paraiškos Nr. PKB-300. Projekto veiklų įgyvendinimui skirta 1494,52 Eurai – visa prašoma suma.

Šio projekto tikslas ‒ atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus ir pomėgius, burti juos į aktyvią veiklą vietos bendruomenėje, ugdyti pilietiškumą ir bendruomeniškumą, skatinti savarankišką mąstymą ir  kūrybiškumą.

Uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui parodyti savo meninius gebėjimus vietos bendruomenei organizuojant vietos vaikų ir jaunimo talentų konkursą miestelio šventės metu.

2. Plėsti akiratį, skatinti domėjimąsi istorija, ugdyti pilietiškumą bei fizinę ištvermę organizuojant žygį partizanų takais.

3. Viešinti pilietiškumą ir bendruomeniškumą skatinančias jaunų žmonių iniciatyvas naudojant informacines priemones, kurios keistų vietos gyventojų požiūrį, išankstines nuostatas apie vietos jaunimą.

Tikslui pasiekti numatytos tokios veiklos:

  1. Projekto metu Svėdasų vaikai ir jaunimas dalyvaus talentų konkurse, kuris vyks miestelio šventės metu. Konkurso nominantus atrinks 4 narių bendruomenės paskirta vertinimo komisija. Vietos talentų konkursui organizuoti bus išnuomota profesionali įgarsinimo ir apšvietimo įranga. Nominantams bus įteikti prizai.
  2. Bus organizuotas žygis partizanų takais Anykščių r. Šimonių girioje. 50 % žygio dalyvių bus iš socialinės rizikos šeimų. Žygis planuojamas spalio 21 d. Žygio metu bus teikiama maitinimo paslauga, perkamos atšvaitinės liemenės, apsiaustai nuo lietaus, išskirtiniai žygio dalyvio ženklai su Žemės ūkio ministerijos ir bendruomenės logotipais, pirmos pagalbos vaistinėlė, žvakės. Dalyviams bus įteikti atminimo diplomai.

Projektas skirtas vaikams ir jaunimui iki 29 m. Į projekto veiklas numatoma įtraukti 30 vaikų ir jaunimo, 10 iš jų iš socialinės rizikos šeimų.

Projektą vykdys Svėdasų bendruomenės tarybos sudaryta ir patvirtinta 5 bendruomenės narių darbo grupė, už viso projekto įgyvendinimą atsakingas projekto vadovas. Projekto veiklose dalyvaus Anykščių r. socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis Svėdasų seniūnijoje, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos muzikos mokytoja bei mokytojai turintys galiojančius turizmo ir vaikų poilsio organizavimo pažymėjimus.

Projekto partneriai: Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Aulelių vaikų globos namai, AKC Svėdasų skyrius, muziejaus darbuotojas, kraštotyrininkas, bendruomenės narys žygio gidas – vedlys R. Guobis.

© 2014 Svedasai.lt