Naujienos

Knyga „Svėdasai: praeitis ir dabartis"

Svėdasiškių draugija "Alaušas"

Svėdasų bendruomenė

SVĖDASAI

Praeitis ir dabartis

Teminis straipsnių rinkinys

Kaunas, 2012

Projektas finansuotas EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšomis iš Lietuvos respublikos valstybės biudžeto, skirtomis Anykščių r. vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

Sudarytojas, mokslinis redaktorius ir bendraautoris Romualdas Vytautas Rimša.


MOKSLININKO DOVANA GIMTINEI

 

Pagaliau išsipildė daugelį dešimtmečių puoselėta svėdasiškių svajonė turėti solidžią knygą apie šį kraštą. Apie lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, tautos švietėjo ir blaivintojo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtąjį kraštą yra prirašyta daugelyje leidinių didesnės ar mažesnės apimties rašinių, išleista įvairių lankstinukų, brošiūrų, knygelių. Tačiau iki šiol apie Svėdasus nebuvo parengta ir išleista didelės apimties knyga, kokias turi kiti šalies miesteliai.
Dabar ir svėdasiškiai gali didžiuotis savąja „enciklopedija" - knyga „Svėdasai: praeitis ir dabartis".

Apie Lietuvos Respublikos miestelius (buvusius valsčius, seniūnijas) ir jų bendruomenių gyvenimą įvairaus turinio, mokslinio lygio ir paskirties knygų bei kitų leidinių parašyta nemažai. Jų leidyba pagyvėjo atkūrus Lietuvos valstybingumą, ypač pastarąjį dvidešimtmetį.
Miestelių duomenis spaudoje imta skelbti Lietuvos miestelių sąjungos (vėliau Lietuvos miestų ir miestelių sąjunga), veikusios 1924-1940 m., mėnraštyje „Savivaldybių balsas". Nemažai pasidarbavo ir LTSR kraštotyros draugija (1961-1965 m.), paskui - LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, o nuo 1990 m. - Lietuvos kraštotyros draugija.


© 2014 Svedasai.lt