Naujienos

Projektai

"Atrask ir pažink Svėdasus" 2014-04-01 iki 2014-10-01.  Anykščių r. savivaldybės lėšos -  630LT.

***************************************

Svėdasiškių draugija "Alaušas"

Svėdasų bendruomenė

SVĖDASAI

Praeitis ir dabartis

Teminis straipsnių rinkinys

Kaunas, 2012

Projektas finansuotas EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšomis iš Lietuvos respublikos valstybės biudžeto, skirtomis Anykščių r. vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

Sudarytojas, mokslinis redaktorius ir bendraautoris Romualdas Vytautas Rimša.


© 2014 Svedasai.lt