PIRKIMAS MOKYMŲ „APŽELDINIMO KURSAI“ LEKTORIAUS PASLAUGAI ĮSIGYTI

PROJEKTO „Nori gyventi sau, gyvenk kitiems.“ (Seneka)“,

APKLAUSOS BŪDU  RAŠTU ATLIEKAMO PIRKIMO

MOKYMŲ „APŽELDINIMO KURSAI“ LEKTORIAUS PASLAUGAI ĮSIGYTI.

2016-05-31

1. Perkančioji organizacija:

Svėdasų bendruomenės

Supaprastintų viešųjų pirkimo taisyklių

3 priedas

 

SVĖDASŲ  BENDRUOMENĖ , asociacija,  kodas 301734092

Juozo Tumo-Vaižganto g. 55, Svėdasai, Anykščių r. LT-29353, tel. 869803656,  el.paštas     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vadovaujasi Svėdasų bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Svėdasų bendruomenės pirmininko 2015 m. birželio 1 d.  įsakymu Nr. 1 ir vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą  Nori gyventi sau, gyvenk kitiems.“ (Seneka)“, ir  kviečia pateikti pasiūlymą apklausos būdu atliekamam mažos vertės pirkimui lektoriaus mokymų„Apželdinimo kursai“ paslaugai.

2. Pirkimo objektas:

2.1. 40 val. trukmės mokymai „Apželdinimo kursai“, kuriuose mokoma sklypo planavimo ir projektavimo,  augalų derinimo ir priežiūros pagrindų.

2.2 Mokymai vyks birželio 17,18, liepos 1,2, 8 dienomis bendruomenės namuose, Juozo Tumo-Vaižganto g. 55, Svėdasų mstl., Svėdasų sen., Anykščių r.

2.3. Apmokyta 20 dalyvių.

2.4. Neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

3. Pirkimo pasiūlymų vertinimo kriterijus:

3.1. Laimėtojo atrankos kriterijai:

3.1.1 Motyvacinis laiškas.

                                           3.1.3 Pateikta mokymų programa skatins verslumą, didins socialinę įtrauktį, ugdys saviraišką ir kūrybiškumą, suteiks galimybę savarankiškai užsidirbti pragyvenimui,  bus įgyta žinių privačių ir viešųjų erdvių tvarkymui..

                                           3.1.4 Lektoriaus pateikta apželdinimo projektų pavyzdžių kolekcija.

                                           3.1.5 Lektoriaus turimas išsilavinimas  ir kvalifikacija apželdinimo srityje.

3.2. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai.

4. Dalyvis privalo pateikti:

4.1. Pasiūlymą elektroniniu paštu iki 2016-06-10 17val. 00 min.. Pasiūlymas turi būti pateiktas lietuvių kalba, pasiūlyme lektorius turi pateikti mokymų programą, ne mažiau 2 projektų pavyzdžius, savo kontaktinius duomenis, pridėti aprašymą/motyvacinį laišką dėl atitikimo pasiūlymo vertinimo kriterijams, išsilavinimo pažymėjimo kopiją, pažymėjimą, leidžiantį vykdyti mokymus (Individualios veiklos  pažymą arba įmonės registracijos dokumentą) .

5. Dalyvių pasiūlymai atmetami, jeigu:

5.1. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

5.4. buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.

                      6. Pirkimo sutarties sąlygos:  Bus sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

  1. 7.Pasiūlymas galioja: iki 2016-06-10 17:00
  2. 8.Darbų atlikimo terminas: iki 2016-09-01

 

 

Projekto  „Nori gyventi sau, gyvenk kitiems.“ (Seneka)” lektoriaus sąlygos paviešintos bendruomenės tinklalapyje http://www.svedasai.lt/bendruomenes/pirkimai.html

Asmuo kontaktams bendruomenės pirmininkė Asta Fjellbirkeland, Tel. 869803656,  el.paštas     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiekėjų, kuriems bus siunčiamos sąlygos,

SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr. Įmonė Kontaktai
  1.  

.Tautvydas Gurskas

UAB"Žali sodai"

Jazminų g. 37, Kaunas 52245, Lietuva
El. Paštas:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob.tel.: +370 673 64999

  1.  

Viktoras Pranckietis

A.Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanas

el.paštas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.8-37 752203

  1.  

Arūnas Sūnilaitis

"Viržių medelynas" savininkas

tel.(8-676) 36955,

867636957

Politechnikos gatvė 117, Kaunas.

El. paštas: virziug @gmail.com

  1.  

Arvydas Rutkauskas

Rokų medelynas Želdynėlis

Medelyno adresas:

Nakvišų g. 14, Patamulšėlio k., Rokų sen.,
Kauno r., LT-46164

Telefonas +370 619 55772, +370 609 77772
Faksas +370 37 215093 El.paštas:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1.  

,Ingė Auželienė

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos

katedros vedėja
 
   
   
Liepų g. 1 - 102  
Girionys  
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

Projekto  Nori gyventi sau, gyvenk kitiems.“ (Seneka“ lektoriaus apželdinimo kursams pirkimo sąlygos paviešintos bendruomenės tinklalapyje http://www.svedasai.lt/bendruomenes/pirkimai.html

© 2014 Svedasai.lt