Apklausa

Erasmus + programos veiksmo tipas KA1 „Suaugusiųjų švietimo personalo mobilumas”

„Žmogiškųjų išteklių lobynas"

2015-1-LT01-KA104-013114

 

Erasmus+ programos KA1 projekto “Žmogiškųjų išteklių lobynas” apklausos analizė

Buvo atlikta bendruomenės narių apklausa skirta Erasmus + programos KA1 veiksmo projekto  „Žmogiškųjų išteklių lobynas" tyrimui.

Tyrimas atliktas 2016 m. sausio mėn.

Apklausos tikslas – projekto aktualumui įvertinti, nustatyti darbo kryptis ruošiant medžiagą seminarui „Ruoškime jaunąją kartą darbo rinkai“.

Apklausa vykdyta internete, atsakant į anketos klausimus.

Apklausoje dalyvavo 61 respondentas.  Tarp jų 52,2 % jaunimo  16-29 metų amžiaus, 63,9% moterų.

Apklausos išvados:

  1. Problema  - jaunimo negebėjime organizuotis savo laisvalaikį, susirasti užsiėmimą.
  2. Egzistuoja akivaizdus poreikis mokyti jaunimą verslumo, inovatyvumo, skatinti juos mokytis iš gerosios patirties pavyzdžių.
  3. Reikia skatinti NVO įtraukti jaunus žmones į aktyvią veiklą, įgyti pasitikėjimą tarp jaunų žmonių, palaikyti juos.
  4. Veiklos bendruomenėje turi būti nukreiptos į jaunų žmonių kūrybiškumo ir asmeninių savybių ugdymą, mokymą pažinti save ir panaudoti savo gebėjimus darbinėje veikloje.
  5. Sudaryti galimybes jaunimui kaime įsijungti į mokymosi visą gyvenimą programą, organizuoti mokymus bendruomenėje.
© 2014 Svedasai.lt