Apklausa

Erasmus + programos veiksmo tipas KA1 „Suaugusiųjų švietimo personalo mobilumas”

„Žmogiškųjų išteklių lobynas"

2015-1-LT01-KA104-013114

Erasmus+ KA1 veiksmo projekto „Žmogiškųjų išteklių lobynas" dalyvių ir bendruomenės narių apklauso rezultatai.

Apklausos tikslas – išsiaiškinti esamą situaciją ir turimą potencialą.

Apklausa vyko 2015-07-16 iki 2015-08-01.

Apklausoje dalyvavo projekto darbo grupės nariai ir norintys išreikšti savo nuomonę bendruomenės nariai.

  1. Apklausta visi projekto darbo grupės nariai ir kt. bendruomenės nariai (21). Išsilavinimas: 1 – aukštesnysis, 1 – vidurinis, 19 – aukštasis.

Išvados:

  1. Didžioji dauguma apklaustųjų mano, kad  Erasmus+programa naudinga tiek jaunimui, tiek suaugusiems ir norėtų dalyvauti  programos veiklose.
  2. Prioritetinės tobulintinos sritys bendruomenėje projektų rašymo ir vadybos įgūdžių įgijimas ir tobulinimas, anglų kalbos mokymasis.
  3. Apklaustieji jaučiasi neturintys pakankamai kompetencijų ir įgūdžių, nori mokytis ir tobulėti (67% apklaustųjų įvardijo kaip savo stipriąsias puses asmenines savybes, 33% - įgytas kompetencijas ir įgūdžius. 42% apklaustųjų įvardijo kaip savo silpnąsias puses asmenines savybes, 58% - kompetencijų trūkumą).
© 2014 Svedasai.lt