Projektas „Nori gyventi sau, gyvenk kitiems (Seneka)“

Logotipas

Projektą finansuoja Socialinių paslaugų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto tikslas - Stiprinti Svėdasų bendruomenės veiklą siekiant pagerinti gyvenimo kaimiškoje vietovėje  kokybę ir didinti socialinę vietos gyventojų integraciją.  

Projekto uždaviniai:

  1. Stiprinti vietos tapatybės suvokimą ir pilietiškumą, skatinti bendravimą tarp kartų.
  2. Organizuoti veiklas socialiai pažeidžiamoms ir poreikį bendrauti turinčioms vietos gyventojų grupėms.
  3. Kryptingai įgyvendinti bendruomenės  iniciatyvas tvarkant viešąsias erdves.

Kurti palankias sąlygas bendruomenės savarankiškai ekonominei veiklai. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2016 m. birželis-gruodis.

Veiklos:

  • Jaunų šeimų diena. Birželis.
  • Stovykla jaunimui, skirta Kajetono Sklėriaus 140-osioms gimimo metinėms pažymėti ir piešinių paroda. Birželis, rugpjūtis.
  • Informacinis leidinys apie maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas Svėdasų apylinkėse, tinklalapio sukūrimas verslo ir bendruomenės paslaugų paketo pardavimui. Birželis.
  • Mokymai asmeninėms savybėms stiprinti. Lapkritis.
  • Apželdinimo kursai, ekskursija į botanikos sodą. Birželis, liepa.
  • Vadybos ir reklamos kūrimo mokymai. Spalis.
  • Bendruomenės namams apšiltintos lubos ir sumontuotos IRS šildymo plokštės, bendruomenės reikmėms – nupirktas kompiuteris. Birželis, liepa.

Projektą vykdo asociacija „Svėdasų bendruomenė“, projekto partneriai - Anykščių r. Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji bibliotekos filialas  Svėdasų biblioteka, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius.

Projekto vertė 11990 Eur.

© 2014 Svedasai.lt