Informacija apie projektą

2016 m. gegužės 30 d. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, skyrė 228 Eurų finansavimą Svėdasų bendruomenės teiktam projektui „Judam, judam, judam...“. Prie projekto veiklų vykdymo bendruomenė prisidės 10 proc. savo lėšų nuo finansuojamos sumos.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas visiems kaimo gyventojams fiziškai aktyviai leisti laisvalaikį ir stiprinti sveikatą, organizuojant veiklas, skatinančias bendruomeniškumą ir socialinės atskirties mažinimą.

Uždavinys: burti bendruomenę į fizinės mankštos, mokančios taisyklingo kvėpavimo ir kūno koordinacijos, užsiėmimus.

Projekto tikslui pasiekti numatyta veikla – mankštos užsiėmimai. Numatyta mankštos užsiėmimus organizuoti12-kai dalyvių tokiu grafiku: 2016 m. spalio  12, 17, 24, 31 d. (4 vnt. 60 min. trukmės) ir 2016 m. lapkričio 7, 14, 21,28 d. (4 vnt. 60 min. trukmės).

Projekto partneriai: AKC Svėdasų skyrius (patalpos mankštos užsiėmimams).

Logo

 

Svėdasiškiai juda, juda, juda...

Svėdasų bendruomenė baigė vykdyti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės finansuojamą projektą „Judam, judam, judam...“. Šis projektas – tai pirmieji bendruomenės žingsniai gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo kryptimi.

Projekto bei Svėdasų bendruomenės lėšomis buvo finansuota 7 mankštos užsiėmimai 12-kai dalyvių, kurie vyko Anykščių AKC Svėdasų skyriaus šokių salėje. Fizinio aktyvumo užsiėmimai tapo labai populiarūs mietelio ir aplinkinių kaimų moterų tarpe. Pasibaigus projektiniam finansavimui, visos dalyvės nutarė tęsti užsiėmimus ir už trenerio paslaugą mokėsis pačios.

Įvykdytas projektas ne tik suteikė galimybę lankyti fizinio aktyvumo užsiėmimus, bet ir prisidėjo prie bendruomeniškumo stiprinimo, socialinės atskirties mažinimo bei miestelio institucijų tarpusavio bendradarbiavimo.

Pirmas žingsnis žengtas, patirties įgyta, ieškosime galimybių žingsniuoti toliau.

Bendruomenės tarybos pirmininkė

Virginija Valikonytė

© 2014 Svedasai.lt