Metinė projekto „Bendravime mūsų stiprybė" pristatymo šventė

Grudžio 12 d. vyko metinė projekto „Bendravime mūsų stiprybė" pristatymo šventė. Siekiant stiprinti ryšį su bendruomenės išeiviais ir/arba toliau gyvenančiais bendruomenės nariais, valdžios atstovais, į šventę buvo pakviesti Vilniuje veikiančios draugijos „Alaušas“, literatų klubo „Sietuva“, aplinkinių bendruomenių atstovai, politikai. Šventėje dalyvavo Seimo narys R. Sargūnas, Anykščių r. meras K. Tubis, Svėdasų seniūnas V. Neniškis Anykščių VVG grupės ir Anykščių verslo centro atstovai. Pasikvietėme laikraščio „Šilelis“ redaktorę. Bendruomenė paruošė pristatymą apie bendruomenės veiklą 2015-aisiais metais, supažindino su vykdomais projektais ir kuriama nauja strategija. Buvo apžvelgtos bendruomenės veiklos finansavimo perspektyvos, vyko diskusija dėl bendruomenės socialinių paslaugų teikimo galimybių, pažymėta, kad 2016-ieji paskelbti vietos bendruomenių metais ir reikia išnaudoti šią galimybę bendruomenei sustiprinti.

Bendruomenės veikla 2015-ais metais įvertinta teigiamai visuose pasisakymuose, seimo narys R. Sargūnas įteikė bendruomenės pirmininkei padėką už begalinį norą ir pastangas siekiant Svėdasų bendruomenės žmonių aktyvumo ir artumo, už iniciatyvumą ir prasmingus darbus atnaujinat ir pagyvinat bendruomenę bei jos veiklą.

https://www.youtube.com/watch?v=jzRdm7Q_E4w&feature=youtu.be

DSCF9077

2015-12-14. Svėdasų bendruomenė jau turi jaukius namus

Rudens vakarais Svėdasų miestelio centras atrodo gana liūdnokai. Čia daugiausiai įsikūrusios įvairios įstaigos, tad po darbo valandų apšviestų langų mažai bematyti. Pastaruoju metu  praeivių dėmesį patraukdavo iki vėlumos šviečiantys vieno Svėdasų ambulatorijos korpuso langai. Jame neseniai įsikūrė miestelio bendruomenės namai, kurių oficialus atidarymas įvyko praėjusį  šeštadienį. 

Iškilmių dalyviai sunkiai tilpo gana erdviose bendruomenės patalpose. „Atvykstant į Svėdasus, mus visada pasitikdavo didelis būrys susidomėjusių svėdasiškių, bet dabar supratau, kad tai būdavo tik mažytis būrelis“,- sakė viena iš pirmųjų į šventę atvykusi Verslo informacijos centro vadovė  Renata Gudonienė.  

Į Svėdasų bendruomenės namų atidarymo šventę  su gėlėmis ir dovanomis atvyko gausus būrys politikų: LR Seimo narys Ričardas Sargūnas, Tarybos narys ir Seimo nario padėjėjas Alfrydas Savickas, rajono meras Kęstutis Tubis, Tarybos nariai Lukas Pakeltis ir Donatas Krikštaponis, seniūnas Valentinas Neniškis. 

Tradiciškai naujuosius namus ir verslininko A.Puolio  bendruomenei dovanotą valstybinę vėliavą, kurią išsklaidė jaunieji skautai,  pašventino klebonas Vydas Juškėnas, o simbolinę juostelę perkirpo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Jis pažymėjo, kad Svėdasai ir Kavarskas – tai dvi unikalios rajono bendruomenės, kurios savo pasiūlymais ir iniciatyvomis Savivaldybei daugiausia neduoda ramybės, žinoma,  gerąja prasme. Linkėdamas bendruomenės nariams sutarimo ir energijos, meras su humoru palinkėjo užkariauti ir „Australiją“...  Pasirodo, meras prisiminė, kad svėdasiškiai taip yra pakrikštiję apleistą plotą netoli miestelio centro, kurį ateityje norėtų sutvarkyti ir pritaikyti bendruomenės reikmėms. Pasisakyme rajono vadovas atkreipė dėmesį, kad užkariauti teritoriją dažnai būna lengviau, negu ją išlaikyti savo rankose.

Seimo narys R. Sargūnas, įteikdamas padėką bendruomenės pirmininkei Asta Fjellbirkeland, linkėjo bendruomenės namams jaukumo, o pačiai bendruomenei plėstis,  nepritrūkti naujų idėjų ir iniciatyvos. R. Sargūnas  susirinkusiuosius pradžiugino žinia, kad sekantys metai bus Vietos bendruomenių metai, todėl šioms organizacijoms, pasak Seimo nario,  bus skiriamas atitinkamas Seimo ir Vyriausybės dėmesys. Tarybos narys Donatas Krištaponis prisiminė darbų pradžią ir  pasidžiaugė, kad svėdasiškiai suspėjo „įšokti į paskutinį traukinio vagoną“, turėdamas omenyje, kad tokio pobūdžio projektų finansavimas baigiasi jau šiais metais.

Plačiau „Šilelyje“.
Dalina RUPINSKIENĖ

© 2014 Svedasai.lt