Projekto aprašymas

Norint, jog žmogus galėtų efektyviai dalyvauti skaitmeninėje visuomenėje, jis turi turėti bent vidutinį skaitmeninių žinių ir įgūdžių lygį. Svėdasų seniūnijoje didelė dalis vyresnių gyventojų negeba naudotis skaitmeninėmis technologijomis, jaučiasi nejaukiai šiuolaikinėje visuomenėje. Gyventojų skaitmeninis raštingumas yra vienas svarbiausių veiksnių, siekiant pagerinti motyvaciją mokytis visą gyvenimą. „Kiekvienas, kuris nustoja mokytis pasensta. Nesvarbu ar jam dvidešimt ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas, kuris mokosi, išlieka jaunas. (Amerikiečių pramoninkas Henry Ford)“.

P 20151209 1628591

Anykščių raj. savivaldybė parėmė Svėdasų bendruomenės projektą „Atverkime duris skaitmeninėms technologijoms“. Pagrindinė projekto idėja:  ugdyti kaimo gyventojų gebėjimus dirbti kartu ir spręsti vietos problemas, tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą. Svėdasų bendruomenė ėmėsi iniciatyvos ir suorganizavo skaitmeninio pradžiamokslio mokymus. Svetingai duris atvėrė Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija ir leido naudotis patalpomis mokymams. Mokymus vedė jauna pedagogė Gintarė Miškinienė. Projekto dalyviai išmoko naudotis el. paštu, kurti nesudėtingus tekstinius ir skaičiuoklės dokumentus, tinkamai išsisaugoti dokumentus ir jais dalintis. Buvo apžvelgtos internetinės svetainės sergu.lt. Išmokome susirasti ir parsisiųsti Youtube kanale laisvai platinamas dainas. Bendra veikla suartino mokymų dalyvius, lektorę. Visi būsimų mokymų dalyviai gavo mokomąją medžiagą, todėl įgytas žinias ir įgūdžius galės taikyti kasdieninėje veikloje.

Projekto  vykdymo metu bendruomenė įgijo suaugusių mokymų organizavimo patirties,  informacinių priemonių naudojimas padės sukurti informatyvią bendravimo ir bendradarbiavimo sistemą, skatins bendravimą tarp kartų. Lavindami visuomenės skaitmeninius įgūdžius sukursime  palankesnes sąlygas įsilieti į darbo rinką. 

Mūsų siekis, kad ir kaime gyvenantys žmonės nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, socialinės padėties galėtų elektroninėmis priemonėmis gauti paslaugas, klausytis muzikos, žiūrėti filmus ir sporto renginius, mokytis, bendrauti socialiniuose tinkluose, burtis su bendraminčiais ir nesijausti socialiai atskirti ir aktyviai dalyvautų visuomeniniame gyvenime.

© 2014 Svedasai.lt