Projektas „Patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams"

„Projektą remia Lietuvos Respublika“, „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“.

KPF logotipas jpg formatu   LEADER logotipas jpg formatu  logo  Anvvg

 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 13 d.  skyrė 24 313,60  Eur  paramą Svėdasų bendruomenės projektui „Patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“.  IMG 4453

Vietos projekto tikslas bei numatomos veiklos atitinka programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" bendrąjį tikslą - kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus. Projekto įgyvendinimas suteiks galimybę pagerinti miestelio gyventojų gyvenimo kokybę: bus įrengta bendruomenei skirta susirinkimo vieta, skirta bendruomenės ir jos svečių poreikiams tenkinti, skatinamas bendruomeniškumas, didinamas ir aktyvinamas jaunimo užimtumas, skatinami bendri renginiai, susitikimai tarp bendruomenių, kviečiami svečiai. Projekto metu bus suremontuotos buvusios vaikų ambulatorijos patalpos J. Tumo-Vaižganto g. 55, Svėdasų mstl., Anykščių rajone, nupirkti baldai. Bendruomenei savo lėšomis  reikės   įrengti elektros skaitiklį. Bus panudotos 2% paramos parama 2014 m.. Bus organizuojamos savanoriškos talkos. 

© 2014 Svedasai.lt