Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos muziejus

     Mokyklos istorijos ekspozicija. Pristatomi mokinių, mokytojų sąrašai, mokytojų, šios mokyklos auklėtinių, aprašas, įdomūs faktai, svarbiausi gimnazijos dokumentai. Eksponuojamos mokyklinės uniformos, mokyklinis suolas, šimtadienių kalendoriai, medaliai, paskutinio skambučio atributai. Yra 1958-1975 m. turistinių žygių, išvykų aprašymai, 1948 m. matematikos kontrolinių darbų sąsiuvinis, įvairių laikotarpių vadovėlių, pratybų, dalykinės literatūros, įvairiatemiai albumai apie mokyklos gyvenimą, mokinius ir jų tėvus. Sieną puošia 66-ų abiturientų laidų nuotraukos. Muziejuje yra daiktų, susijusių su įdomesniais mokyklos gyvenimo įvykiais: sirgalių, dalyvavusių televizijos žaidime, šūkiai, projekto ,,Comenius“ vėliava, sveikinimai reikšmingų datų proga ir t.t.

    Ekspozicija – mokinių ir  mokytojų darbai. Ši ekspozicija yra iš dviejų dalių : 1. Gimnazijos bendruomenė– Projektas ,,Svėdasų miestelio žydai“, albumas ,,Augalų pavadinimai svėdasiškių tarme“, ,,Svėdasų miestelio žmonių pavardžių reikšmė ir kilmė“, Svėdasų apylinkių vietų, susijusių su Vaižgantu, dabarties nuotraukos, aprašai, mokinių parengti laikraštukai, lankstinukai ir kt. 2. Buvusių mokinių ir mokytojų darbai –  išleistos knygos, fotoalbumai. Ypač  vertingos jubiliejinių laidų  dovanos: I gimnazijos laidos mokinių ,,sąrašas“ – varpas su 27 mažyčiais varpeliais, ant kurių užrašytos pavardės, III laidos mokyklinių metų albumas, kuriame yra ir pažymių knygelė, ir mokinių bilietai, renginių nuotraukos. XV laidos dėka muziejuje atsiras įdomus eksponatas – senosios mokyklos bausmės klaupykla.

   Ekspozicija – senoviniai daiktai. Šiame  kampelyje  daugiausia tokie daiktai, kurie minimi  pamokose, kūriniuose( vyžos, klumpės, naginės, ližė, spragilas, piestos ir kt.). Pradėtos rinkti sovietinio laikotarpio techninės priemonės, naudotos klasėje.

 

Muziejaus darbo kryptys

  • Tradicijų puoselėjimas,
  • Mokyklos istorijos pildymas,
  • Medžiagos apie buvusių mokinių pasiekimus, profesinę karjerą rinkimas,
  • Laidų susitikimai,
  • Įdomių žmonių kvietimas į susitikimus su mokiniais.

 

Istorijos fragmentai

   Nemažai metų muziejus buvo mokyklos palėpėje. Prieš Juozo Tumo – Vaižganto vardo gimnazijai suteikimą ( 1989 m. rugsėjo 20 d.) muziejus išvydo dienos šviesą – buvo perkeltas į nedidelį kabinetą II aukšte ( dabar logopedės kabinetas), papildytas Vaižganto ekspozicija. Trečią kartą muziejus  ,,pakeitė savo veidą“ po mokyklos renovacijos – įsikūrė II aukšto fojė ir iki šiol ten yra.

  Išleistos knygelės apie mokyklą: ,,Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija“ 2008 m., ,,Su Vaižganto vardu – 20 metų“ 2009 m.

Kontaktai:

 Adresas: Juozo Tumo- Vaižganto g. 103, Svėdasai

               Anykščių r. LT – 29351

Tel. 8 381 57206

El.p. svedasu.mokykla@takas>">svedasu.mokykla@takas. lt

Muziejaus vadovė  Rimutė Kniežienė, tel. 8 620 46960


© 2014 Svedasai.lt