Sliepsiškio kapinaitės

Kapinaitės prisiglaudusios Šimonių girioje, nedidelės, bene 14 žingsnių ilgio ir 6 – pločio, apjuostos  neaukšta tvorele. Vienas  XIX amžiaus pabaigos kryžius stovi užtvoryje.

Pirmieji čia palaidoti dar 1945 metų vasarą Kurkliečių kaime žuvę vyrai:  Augustinas Baltuška (g. 1914 m.) ir Jonas Baltuška (1922) bei Albinas Mėginis (1923) iš Kunigiškių kaimo, Bronius Budreika (1911) ir Petras Budreika (1924) iš Gikių kaimo.

Nukautuosius partizanus nuvežė į Svėdasus ir paniekindami numetė ant grindinio. Po kelių dienų juos užkasė smėliaduobėse, pušynėlyje prie dvaro koplytėlės. Apie tai sužinoję jų artimieji iškasę palaikus arkliais nuvežė ir  palaidojo nuošaliose Sliepsiškio kaimo kapinėse.

Šalia minėtų A.Baltuškos, J.Baltuškos,  B.Budreikos, P.Budreikos ir A.Mėginio 1948 m. rugpjūčio 31 d. atgulė Žalgirio būrio vadas Povilas Baronas–Briedis (1910). Jų visų kapavietę žymi akmuo su iškaltomis pavardėmis ir  ąžuolo šakele.

Kapinėse palaidoti ir trys nežinomi partizanai.

Partizanai Juozas Lapienis–Darius (1908),  buvęs karininkas,  Henrikas Danilevičius–Vidmantas (1922 ) ir Aloyzas Žilys–Žirnis (1924), Tarzano slėptuvėje žuvo 1949 m., ten pat miške ir buvo užkasti, Sliepsiškio kapinaitėse perlaidoti 1991 m.

Šių kovotojų kapavietę puošia partizaniški kryželiai.

                                                                                      Pagal R. Guobio straipsnį, išspausdintą ,,Anykštoje“

© 2014 Svedasai.lt