Erasmuspng

Nevyriausybinės organizacijos „Svėdasų bendruomenė“ pagrindinis tikslas - suburti vietinius gyventojus ir visus, neabejingus Svėdasams,  miestelio ir jo apylinkėse gyvenančių žmonių problemoms spręsti. Problemų ratas įvairus kaip pats gyvenimas, tačiau bendruomenė nusprendė ypatingą dėmesį skirti kaimo jaunimui. Pirmiausia sudominti ir įtraukti juos į bendruomenės gyvenimą, vėliau padėti suprasti, kokia veikla jiems tinka ir patinka, ką gyvenime norėtų veikti, kad galėtų oriai pragyventi. Darbui su jaunimu buvo numatyta naudoti savus žmogiškuosius išteklius, tačiau norint pasiekti išsikeltus tikslus buvo reikalingi inovatyviai mąstantys žmonės. Saviems žmogiškiesiems  ištekliams ugdyti pasitarnavo programa Erasmus+.

2015-2017 m. asociacija, gavusi 18414 eurų paramą pagal programą Erasmus+ K1, vykdė projektą ,,Žmogiškųjų išteklių lobynas“. Šis projektas – tai žingsnis į modernią, atvirą kaitai, besimokančią bendruomenę, prisitaikančią prie visuomenės pokyčių. Projektu buvo siekiama sustiprinti formaliojo, neformaliojo ir profesinio švietimo, užimtumo ir verslumo tarpusavio sąveiką, paskatinti organizacijos narius aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje ir ugdyti Europos pilietiškumo ir tapatybės jausmą.

Read more...

Projekto metu pravestų mokymų medžiaga

Iš mokymų Ispanijoje sugrįžus

Gyvename nuolatinėje kaitoje, kiekviena diena atneša, naujų patirčių naujų rūpesčių. Tokioje situacijoje yra labai svarbu nesustoti, ieškoti naujų galimybių tobulėti, spręsti iškilusias problemas. Atskirtis tarp miesto ir kaimo gali būti mažinama vykdant švietėjišką veiklą vietos bendruomenėse, organizuojant mokymus suaugusiems, siekiant juos paruošti darbo rinkai ir ugdant verslumą. Šiandieninis švietėjas ruošdamas jaunimą europinei darbo rinkai, turi matyti europinį bei pasaulinį darbo rinkos kontekstą, sugebėti įvertinti jos teikiamas galimybes.
IMG 2941

Read more...

Erasmus+ programos KA1 projektas “Žmogiškųjų išteklių lobynas” 

Vykdydama projektą Svėdasų bendruomenė Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje pravedė du seminarus jaunimui, kurių metu buvo supažindinta su pasaulio ekonomikos vystymosi kryptimis, kokie specialistai bus reikalingi darbo rinkai ateityje, kokios kompetencijos bus ypač vertinamos, šnekėta apie verslininkystę, verslo kūrimo galimybes, atsakomybę.

IMG 2680

Read more...

Galvok globaliai – veik lokaliai!

Antrus metus Svėdasų bendruomenė vykdo Erasmus+ KA1 programos projektą „Žmogiškųjų išteklių lobynas”. Įvykdytos šios veiklos: pravesti anglų kalbos kursai, dvi svėdasiškių komandos buvo išvykusios  mokytis į Portugaliją ir  Italiją. Šių metų gegužės 22-28 dienomis   Nyderlanduose mokymuose dalyvavo  Jolita Budreikienė ir aš - Virginija Valikonytė.

 

DSC 0514

 

 

Read more...

Svėdasų bendruomenėje įgyvendinamas Erasmus + programos suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo projektas ,,Žmogiškųjų išteklių lobynas" (koordinatorė Asta Fjellbirkeland). Juo siekiama  didinti kaimo jaunimo aktyvumą ir integraciją į bendruomenės socialinį gyvenimą.

Mokymų kursą „Suagusiųjų Švietimo darbuotojų rinkodaros vadyba socialinės žiniasklaidos priemonėmis“ mums pasiūlė AROCCA kultūros asociacija, kuri atitiko mūsų tikslus. Read more...

© 2014 Svedasai.lt