Susitikimas su meru ir aptarti klausimai

2018-02-21 asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ pirmininkas Arvydas Kilius ir tarybos pirmininkė Asta Fjellbirkeland lankėsi pas Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį. Vizito metu buvo aptarti šie klausimai:

1. J. Tumo - Vaižganto gatvės rekonstrukcija, įskaitant šaligatvius, lietaus kanalizaciją. Merui ši problema yra žinoma, projektavimo darba yra užsakyti ir su Susisiekimo ministerija aptartas galimo finansavimo klausimas. Bendruomenės vardu turi būti siunčiamas raštas su prašymu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui Rokui Masiuliui.

          2. Vaikų darželio darbo vasarą klausimas ir ikimokyklinukų grupės 8val. darbo dienos įteisinimas.

Galimybė yra. Turi būti suorganizuotas tėvų susirinkimas, kurio protokolas su suinteresuotų tėvelių pasirašytu prašymu turi būti pateiktas merui.

          3. Paplūdimio teritorijos tvarkymas, liepto įrengimas, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas.

Buvome patikinti, kad lieptas bus įrengtas. Bendruomenė turi pateikti oficialų raštišką prašymą.

          4. Dėl apleisto bendrabučio.

Ši problema yra žinoma. Vizito metu buvo susisiekta su Anykščių rajono administracijos teisininke ir priminta, kad būtų taikomi visi teisiniai metodai, kad savininkas būtų priverstas bent jau susitvarkyti teritoriją.

          5. Kapinių plėtra.

Susisiekta su Svėdasų seniūnu Valentinu Neniškiu, kuris telefonu patvirtino, kad kapinių ploto dar pakanka mažiausiai 5 metams. Tokiu atveju, savivaldybė papildomos žemės ieškoti kol kas nesiima.

          6. Gatvių asfaltavimas ir vandentiekio kanalizacijos įrengimas.

Miestelio gatvių asfaltavimo prioritetai ir vandentiekio kanalizacijos projekto trūkumai bus sprendžiami ankstyvą pavasarį, nutirpus sniegui. Susisiekta su UAB „Anykščių vandenys“ atstovu, kuriam duoti nurodymai surinkti reikiamą informaciją ir planus ir pasiruošti vizitui į miestelį.

         7. Ventiliacijos įrengimas Svėdasų kultūros namų rūsyje.

Buvo pakviestas mero patarėjas Dominykas Tutkus, kuriam pavesta artimiausiu metu išspręsti šią problemą. Buvo susisiekta su Anykščių kultūros centro direktorės pavaduotoju ūkio reikalams, kuris jau buvo atvykęs į miestelį apžiūrėti ir įvertinti  situacijos.

          8. Apgriuvusių pastatų ir statinių, įskaitant nenaudojamą vandentiekio bokštą, esančių 1km spinduliu nuo miestelio griovimo darbai.

Meras paragino susisiekti ir detaliau aptarti šį klausimą su Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus  vedėja A.Savickiene.

Bendruomenės pirmininkas Arvydas Kilius

© 2014 Svedasai.lt