Naujienos

Susirinkimas

MŪSŲ LAUKIA DIDELI DARBAI!

                      2016 m. gegužės 12 d. pavakarę Svėdasų miestelyje buvo matyti subruzdimas, sujudimas. Kažkaip vienu metu iš gatvelių, skersgatvių ir kiemelių ėmė eiti žmonės ir visi viena kryptimi – į bendruomenės namus. Smagus akiai toks gyvas žmonių tėkmės reginys, o ir širdyje labai gera nuo suvokimo, kad svėdasiškiai buriasi bendriems darbams, bendrai veiklai, bendram džiaugsmui ir bendriems potyriams. 2016 metais tų bendrų pasibuvimų bus tikrai daug. Bendruomenės pirmininkė Asta Fjellbirkeland ir tarybos pirmininkė Virginija Valikonytė pristatė susirinkusiesiems  5 laimėtus projektus:

1.   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Nori gyventi sau, gyvenk kitiems (Seneka)”, kurio veikloms įgyvendinti skirta 11 990 eurų, bendruomenė prie šio projekto veiklų įgyvendinimo prisidės 1 200 eurų savomis lėšomis, viso projekto vertė 13190 eurų.

2.   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų departamento finansuojamą jaunimo iniciatyvų projektą „Pokytis – tai kelionė”, kurio veikloms įgyvendinti skirta 1600 eurų.

3.   Anykščių rajono savivaldybės remiamą projektą, skirtą  NVO instituciniam stiprinimui „Susitikime bendruomenės namuose”, kurio įgyvendinimuiskirta 650 eurų, šio projekto veiklose dalyvaus ne tik Svėdasų bendruomenės nariai, bet ir Daujočių, Butėnų, Grikiapelių bendruomenių atstovai.

4.   Anykščių rajono savivaldybės finansuojamą sportinės veiklos vykdymui skirtą projektą „Atrask ir pažink Svėdasus” -  210 eurų.

5.   Anykščių rajono savivaldybės remiamą visuomenės saugumo stiprinimo projektą „Viešas gėris – aukščiausias įstatymas. (Ciceronas)“, kuriam paskirtas 350 eurų finansavimas.

                      Bendruomenės tarybos pirmininkė V. Valikonytė informavo, kad be šių laimėtų projektų yra parašyti ir vertinti atiduoti dar keturi projektai, kurių rezultatų  laukiame. Taigi veiklos šiais metais tikrai niekam netrūks. Atsakydami į pasakytus žodžius bendruomeniškiai džiaugėsi puikiu startu, dėkojo vieni kitiems už įdėtą darbą ir aktyviai ėmėsi naujų darbų: pasiskirstė veiklas, už kurių vykdymą bus atsakingi, registravosi į mokymus bei ekskursiją, planavo, svajojo, kėlė sau naujus tikslus ir noriai prisiėmė atsakomybę.

                      Be projektinių darbų aptarimo, susibūrime buvo pristatytas gegužės 1 d., per Motinos dieną, mažame bendruomenės narių rate įvykęs susitikimas su „Alaušo“ bendruomenės nariais ir Lietuvoje garsiu svėdasiškiu Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus Metalo plastikos katedros profesoriumi, Taikomosios skulptūros studijos vadovu, skulptoriumi Osvaldu Neniškiu, kuris pasiūlė savo, kaip profesionalo, pagalbą gražinant miestelio erdves. Svėdasiškis pažadėjo ir sukūrė viziją, kaip galėtų būti papuošta žiedinė sankryža ties Svėdasais, kurios įrengimo darbai turėtų netrukus prasidėti.

                      Po didžiųjų reikalų pristatymo ir aptarimo buvo sprendžiamos mažos kasdienės problemos, dalinamasi rūpestėliais ir nerimą keliančiomis bėdelėmis, kurios, nors ir mažos būdamos, kliūna ir kliūna, gadina nuotaiką, kelia nepasitenkinimo, o kartais net beviltiškumo jausmus, todėl jas reikia nedelsiant šalinti, kad būtų daugiau vietos džiaugsmui, pasitenkinimui ir pilnatvei. Tą šiais metais visi draugiškai ir darysime, nes mes kiekvienas gyvenime galime turėti viską, ko norime, jei tik pakankamai duosime kitiems žmonėms, ko jie nori.

                                                                                                                                                       Bendruomenės tarybos pirmininkė

                                                                                                                                                       Virginija Valikonytė

© 2014 Svedasai.lt